Project Stadmaken

Tijdens het Cultura Nova Festival 2019 werd het Schinkelkwadrant tijdelijk ingericht als een speelse, kleurrijke ontmoetingsplaats.

Op deze plek werden gesprekken, workshops en debatten op een open podium gehouden. Onderwerp van gesprek was: hoe kunnen we met elkaar zorgen voor het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leven in Heerlen en de regio? Hoe maken wij de stad en hoe doen wij dat samen?

Op deze manier konden allerlei mensen met elkaar in contact komen: inwoners, kunstenaars, ondernemers, betrokken professionals, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Iedereen was welkom.

Juist door mensen met verschillende achtergronden te betrekken, hoopten wij nieuwe geluiden en denkbeelden te vinden over de stad, de toekomst van onze leefomgeving, en manieren om samen te werken.

Voor het project Stadmaken werkte gemeente Heerlen samen met Stichting Cultura Nova, IBA Parkstad, Provincie Limburg en het ministerie van BZK.

Kunstenares aan het werk op het Schinkelterrein