Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid uitgesteld door stikstof

18 november 2019 Door de stikstofproblematiek wordt het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 in maart 2020 (of zo veel eerder als mogelijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Ontwikkelingen zoals de omvorming van het gebied Schinkelkwadrant-Zuid naar wonen, mogen geen nadelige gevolgen hebben voor Natura-2000 gebieden in de omgeving. Voor Schinkelkwadrant-Zuid is dat het Geleenbeekdal. In 2018 is onderzocht of de geplande ontwikkeling in het Schinkelkwadrant-Zuid zorgt voor een onaanvaardbare toename van stikstof in het Geleenbeekdal. Uit dat onderzoek bleek dat dit niet het geval was. 

In mei 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van Raad van State een uitspraak gedaan. Hierdoor moet nu op een andere manier worden bepaald of er nadelige gevolgen zijn voor het Geleenbeekdal door stikstof. De Afdeling Rechtspraak heeft toen ook besloten, dat een ontwikkeling niet mag door gaan als er een toename is. Ook als die maar heel klein is. De gemeente heeft nieuwe voorlopige berekeningen laten uitvoeren en daaruit blijkt dat sprake is van een beperkte toename. Hierdoor kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld in december. 

Het rijk heeft nu de eerste maatregelen genomen om ontwikkelingen voor woningbouw toch mogelijk te maken. Wij moeten nog wachten op de uitwerking daarvan.

Schinkel-Zuid na sloop