Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Inloopavonden 'Cityplan Heerlen' 19 en 21 maart

1 maart 2019 U woont in het stadscentrum van Heerlen of u heeft hier een bedrijf. Kom dan naar een van de inloopavonden. Geef u van te voren op a.u.b.

Aanpassing bestemmingsplan

Dan is het voor u van belang dat de gemeente het bestemmingsplan voor het centrum aanpast. Het nieuwe plan heet ‘Cityplan Heerlen’.
Wij nodigen u daarom uit voor een inloopavond in de Luciushof, Putgraaf 3 te Heerlen. U kunt daar vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Zij lichten het plan graag toe.

  • Als ondernemer bent u van harte welkom op 19 maart tussen 18.30 u tot 20.30 u.
  • Bewoners en andere betrokkenen zien we graag op 21 maart tussen 18.30 u en 20.30 u.

Wilt u zo vriendelijk zijn ons te laten weten of u komt?

We willen u graag goed te woord staan en het gaat om een groot gebied. Dan is het handig als we ongeveer weten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. Zodat we kunnen zorgen dat er genoeg medewerkers aanwezig zijn. Aanmelden kan via gemeente@heerlen.nl of telefonisch via 14045. Geeft u dan alstublieft door op welke van de twee avonden we u mogen verwelkomen.

Ongebruikte bestemmingen worden geschrapt

In het bestemmingsplan ‘Cityplan Heerlen’ ligt de nadruk op het vastleggen van de bestaande situatie. In de bestemmingen van bestaande woningen, winkels, kantoren en horecazaken verandert nu niets. Bestemmingen die niet gebruikt worden, schrapt de gemeente. Het is belangrijk dat u nagaat of het nieuwe bestemmingsplan gevolgen heeft voor u. Misschien verandert de bestemming van uw eigen perceel, of de bestemming van het perceel van uw buren.

Beleid, wetten en regelgeving zijn de basis voor het nieuwe ‘Cityplan Heerlen’

Het gaat vooral om de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg en de Horecavisie gemeente Heerlen.

Voorontwerp ligt vanaf 14 maart zes weken ter inzage bij de infobalie van de Publiekshal

Vooraf aan de inloopavonden kunt u het voorontwerp al inzien. Aan de infobalie van de Publiekshal aan de Geleenstraat 27. De infobalie is op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur geopend. U  kunt het voorontwerp ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u niet de eigenaar van het pand?

Dan stelt de gemeente het op prijs als u de verhuurder of eigenaar informeert over de terinzagelegging van het bestemmingsplan en de inloopavonden.

U kunt een inspraakreactie indienen

Dat kan schriftelijk in de weken dat het plan ter inzage ligt: de zes weken na 14 maart 2019. U kunt uw reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerlen, ter attentie van de afdeling REO, Postbus 1, 6400 AA te Heerlen, onder vermelding van het zaaknummer Z-19205866. Zorgt u ervoor dat uw inspraakreactie uiterlijk 24 april 2019 bij de gemeente binnen is.

Hoe gaat het verder na de inzageperiode?

Nadat de inzageperiode voorbij is, beoordeelt de gemeente de inspraakreacties. Na behandeling van de inspraakreacties wordt het mogelijk aangepaste bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd.
Dat wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, het digitale gemeenteblad en op de gemeentelij-ke website: www.heerlen.nl/bekendmakingen. U kunt dan een zienswijze indienen. Nadat de zienswijzen behandeld zijn, wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tip – u kunt zich abonneren op de bekendmakingen

U kunt zich abonneren op de bekendmakingen. Dan krijgt u altijd een e-mail als er bekendmakin-gen in uw straat of buurt zijn. Hoe u dat moet doen vindt u op onze website: www.heerlen.nl/bekendmakingen.

Heeft u meer informatie nodig?

Neem dan contact op met de gemeente Heerlen, via het contactformulier op de website of tel. 14045.

Plangebied

Op het kaartje hiernaast ziet u het gebied waar het bestemmingsplan wordt aangepast.

Veel gestelde vragen

U kunt de veel gestelde vragenlijst inzien (download pdf)

Cityplan Heerlen