Contact Bureau Voortijdig schoolverlaten

Stoppen met school? Kom naar bureau VSV. Samen willen we het maximaal haalbare voor en met de jongere bereiken.

Bezoekadres

Maanplein 88
6412 AZ Heerlen

telefoonnummer: +31 (0)45 560 58 88 
e-mail: info@vsv-parkstad.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van bureau VSV.