Contact Werkgelegenheid, sociale zaken en Maanplein

Voor informatie over en hulp bij werk, inkomen, schuldhulpverlening en zorg kunt u normaal gesproken terecht bij het Maanplein. Dit kantoor is nu tijdelijk gesloten als maatregel tegen Corona.

Aangepaste dienstverlening

In verband met Corona handelen we zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via de mail af. Richtlijnen zijn:

  • Afspraken gaan alléén door als wij u telefonisch hebben benaderd en deze afspraak opnieuw bevestigd hebben. Deze gaan door in de Publiekshal in de Geleenstraat.
  • Heeft u vragen over uw uitkering, bijzondere bijstand of andere aanvragen? Bel: 045-5603900 en 045-5604900 
  • Heeft u vragen over schuldhulpverlening? Bel. 045-5604566
  • Heeft u vragen over uw re-integratie? Neem dan contact op met uw consulent
  • Overige vragen? Bel: 045-5605040.
  • Post kan in de gebruikelijke brievenbus. U kunt dit niet persoonlijk afgeven of hiervoor een ontvangstbevestiging ontvangen.

Contact via post of mail

Het postadres is:
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Mailadres: gemeente@heerlen.nl