Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Contact raad en griffie

Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.

Andere taken van de griffie zijn:

  • Vergaderingen van raadsinformatieavond, raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen leiden
  • Adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies.
  • Informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar de raad en commissies verzorgen; vergaderagenda’s samenstellen
  • De raadsvoorzitter (de burgemeester) en de commissievoorzitters ondersteunen bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • Raadsleden helpen bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen

Wat doet de griffier?

Teun Zwemmer is de griffier van Heerlen. Hij is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en de leden van het presidium (is fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

Contact 

Het e-mailadres is: griffie@heerlen.nl

U kunt de griffie telefonisch bereiken:
Teun Zwemmer: (045) 560 4411 of 06-44106602
Camiel Bartholomé (commissie ES en LO): (045) 560 5035 of 06-58076922
Alexandra van der Weijden (commissies RO en MF): (045) 560 5068 of 06-58086515
Karin Maubach (secretariaat griffie): (045) 560 5069

Het bezoekadres is:
Raadhuisplein 1, Heerlen

foto van het stadhuis van Heerlen

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.