Contractmanager Sociaal Domein

Heb jij ervaring met beleidsgebieden die volop in de maatschappelijke en bestuurlijke belangstelling staan, vooral binnen het Sociaal Domein? Krijg jij energie van complexe uitdagingen in het publieke domein? Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit? Werk je graag samen met partners aan de grote opgaven binnen en voor onze stad? Wil jij bijdragen aan de transformatie in het Sociaal Domein en geloof je in samenwerking boven marktwerking in de zorg? Is deze functie iets voor jou? Solliciteer dan vóór 16 augustus 2024.

Als contractmanager werk je nauw samen met het college van de gemeente Heerlen en mogelijk ook met andere wethouders van Parkstad (afhankelijk van het domein). Je bent de verbinder tussen beleid en uitvoering en tussen de gemeente en de partners in de maatschappij die de zorg en begeleiding bieden voor onze inwoners. Je werkt als een centraal punt: informatie komt bij jou binnen, je beoordeelt en zet door waar nodig. Je hebt en houdt overzicht en kunt inschatten waar je kunt loslaten en waar je bovenop moet zitten.

Je staat hier niet alleen in maar je werkt vanuit een zelfstandige rol en in samenwerking met de andere contractmanagers, beleidsmedewerkers en collega’s in de uitvoerende rollen binnen onze organisatie. 

Meer concreet kunnen werkzaamheden bestaan uit afstemming met je manager of een wethouder over een bepaalde ontwikkeling (zoals een doorlopende aanpak van 18- naar 18+), de beantwoording van vragen uit de media in overleg met een collega van communicatie, beoordeling van een aanvraag voor een locatie vanuit maatschappelijke invulling samen met collega’s van het team Ruimte, overleggen met één van de uitvoerende organisaties over welke indicatoren van belang zijn om te bekijken of die ene preventieve jeugdaanpak effect heeft, afstemming met de GGD over aanhaking van een partnerorganisatie bij een regionaal project, een voorstel schrijven voor het oplossen van een financieel tekort of plotseling alles uit handen laten vallen omdat er een acute vraag binnenkomt over bijvoorbeeld een cliënt of burger die meteen alle aandacht nodig heeft.

De invulling van een dag is nooit hetzelfde en loopt zelden helemaal volgens planning; elke dag is weer een nieuwe uitdaging, met leuke collega’s, een leuke organisatie en in een stad die volop in ontwikkeling is.

Wie ben jij?

 • WO werk- en denkniveau met een sterke helicopterview en analytisch vermogen;
 • Ervaring en affiniteit met relatie- en contractmanagement, financiën en organisatie;
 • Bekwaam in relatiemanagement, zowel intern als extern, om samen complexe vraagstukken op te lossen;
 • Inzicht in financiële en juridische implicaties van vraagstukken binnen het sociaal domein en hier proactief op handelen;
 • Bij voorkeur ervaring in relatie- en contractmanagement binnen het sociaal domein of vergelijkbare ervaring bij (semi-)overheidsinstellingen;
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht;
 • Samenwerken en afstemmen is voor jou vanzelfsprekend, evenals werken in een complexe politieke omgeving;
 • Zakelijk, besluitvaardig, doortastend en in staat snel te schakelen tussen verschillende partijen.

Wat ga je doen?

 • Sturen op kwaliteit, innovatie en resultaten van contractpartners binnen de financiële en juridische kaders;
 • Voorbereiden en afsluiten van nieuwe inkoopcontracten met aanbieders;
 • Vormgeven en inhoud geven aan contractrelaties op basis van partnerschap;
 • Bewaken en indien nodig aanpassen van contractafspraken;
 • Coördineren en bewaken van efficiënte en effectieve samenwerking tussen beleid, uitvoering en bedrijfsvoering;
 • Signaleren en verbanden leggen op basis van rapportages en ontwikkelingen, en regiegesprekken met contractpartners;
 • Strategisch adviseren van bestuur en management;
 • Adviseren over nieuwe vormen van sturing en bekostiging binnen het sociale domein;
 • Bijdragen aan het professionaliseren van opdrachtgeverschap en contractmanagement binnen het brede sociaal domein.

Jouw team

Team Beleid Maatschappij bestaat uit beleidsmedewerkers, projectleiders, beleidsondersteuners en contractmanagers voor WMO, jeugd(zorg), openbare orde en veiligheid, drugsbeleid, ouderenbeleid, integratiebeleid, inkomensondersteuning, armoedebeleid en volksgezondheid. Het team is verantwoordelijk voor beleid en regievoering op deze terreinen en deels ook voor de uitvoering. Onze opgave is om veiligheidsbeleid en sociaal beleid verder te integreren.

Bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele fulltime functie van 36 uur per week. De eerste arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 12 met een bruto maandsalaris van minimaal €4.781,- en maximaal €6.470,- (bij fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen, met 4 uur extra vrije tijd (ADV) per week.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitaliteitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt (Vitknip) die je in Heerlen op veel plekken kan inzetten om jouw vitaliteit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao Gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden.

Meebouwen aan het Heerlen van Morgen?

Enthousiast over deze functie? Stuur jouw cv en motivatie t.a.v. Jeroen Eijkenboom, Manager Team Beleid Maatschappij onder vermelding van vacaturenummer 24080 naar Jolanda Ubachs via e-mail: secretariaatsamenleving@heerlen.nl. Solliciteren kan tot en met 16 augustus 2024.

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Wendy Werkhoven, Contractmanager Sociaal Domein, via e-mail: w.werkhoven@heerlen.nl. Voor vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met de M&O businesspartner Yvonne Dassen via e-mail: y.dassen@heerlen.nl. Houd alvast 22 augustus 2024 vanaf 12.00 uur vrij in je agenda voor de eerste ronde van de sollicitatiegesprekken.

Deze functie wordt intern  en extern geworven. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.