Corona maatregel zzp'ers (TOZO)

7 mei 2020 Door de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, verliezen veel zelfstandige ondernemers noodgedwongen inkomsten. Het kabinet ondersteunt deze ondernemers, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Er is een tijdelijke voorziening voor drie maanden, die met terugwerkende kracht vanaf 1 maart ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door de gemeente.

Let op! Vanaf 11 mei mogen een aantal branches weer de deuren openen voor publiek, zoals kappers, nagelstylisten enz. Dit kan invloed hebben op uw TOZO uitkering over de maand mei.

Om te voorkomen dat wij u teveel TOZO uitbetalen en dit bedrag moeten terugvorderen, willen wij u vragen om vóór 26 mei uw gewijzigd inkomen of eventuele stopzetting van de TOZO aan ons door te geven via ondernemerscorona@heerlen.nl. Vermeldt hierbij uw BSN nummer of klantnummer.

De regeling

Vrijdag 27 maart zijn de details van de regeling bekend gemaakt. Samengevat komen deze op het volgende neer:

 • Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.
 • De regeling is geënt op de systematiek van het Bbz, maar wijkt op drie onderdelen af:
  1. geen levensvatbaarheidstoets;
  2. geen vermogenstoets
  3. geen toets op partnerinkomen;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast;
 • Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het toepasselijke sociaal minimum :
  • netto € 1.500 voor gehuwden en
  • netto € 1.050 voor een alleenstaande, alsmede de gebruikelijke, lagere bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar.
  • Het is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 • Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
 • Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is €1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.
 • De maximale uitkeringsduur is drie maanden. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en per maand uitbetaald.
 • De uitkering telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.
 • De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is van toepassing op de regeling. Dit betekent dat degenen die een beroep doen op de regeling verplicht zijn om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken, die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering
 • Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.
 • Gemeenten mogen in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 afwijken van de verplichte zoektermijn van vier weken voor jongeren van 18 tot 27 jaar
 • De zelfstandige kan een lening afsluiten van maximaal € 10.157 met een rente van 2%.
 • Maximale looptijd van de lening is drie jaar.
 • Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Aanvraag indienen

De aanvraag moet u indienen bij de gemeente waar u woont. U kunt daar een aanvraag doen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal:

Lukt het niet om de aanvraag online in te dienen? Neem dan contact op met het Ondernemershuis. De medewerkers staan voor u klaar! Of bekijk de instructie van de Rijksoverheid (download PDF).

Welke informatie moet u aanleveren bij de gemeente?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u daarnaast de onderstaande informatie per mail aan te leveren:

 • Een duidelijk leesbare kopie van uw geldig Nederlands paspoort of identiteitsbewijs, of geldig buitenlands paspoort en vreemdelingendocument (géén rijbewijs);
 • Een duidelijk leesbare kopie van uw bankpas of uw bankafschrift, waarop duidelijk zichtbaar is wat het rekeningnummer is en op wiens naam de rekening staat.

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Verder worden op het aanvraagformulier vragen gesteld over uw gezinssamenstelling, uw bedrijf.

Let op!

Als u zowel uitkering voor levensonderhoud als een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen, verzoeken wij u voor beide aanvragen een aanvraagformulier en de toelichting in te vullen.

Voor wie geldt de regeling?

Er is een landelijke beslisboom opgesteld, waarin u kunt zien of u voor de regeling in aanmerking komt op de website van krijgiktozo (erg druk, dus niet altijd bereikbaar). Daar worden de volgende 10 vragen gesteld:

Uw inkomen is naar verwachting beneden het voor u toepasselijke sociaal minimum en dit is een gevolg van de coronacrisis.
ja
nee
U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
ja
nee
U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
ja
nee
U heeft uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de KvK.
ja
nee
Uw onderneming is nog steeds actief (niet opgeheven).
ja
nee
U werkt onder normale omstandigheden per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1.225.
ja
nee
U bezit , alleen of samen met eventueel andere in de BV werkzame personen, meer dan 50% van de aandelen.
ja
nee
Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
ja
nee
Met uw bedrijf voert u alleen of voornamelijk werkzaamheden uit in Nederland.
ja
nee
U beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om uw beroep uit te mogen voeren.
ja
nee

Ondernemers in de grensregio

Voor grensondernemers houdt de Tozo-regeling het volgende in:

 • Wie in Nederland woont, maar over de grens zijn bedrijf heeft gevestigd, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering op het levensonderhoud van drie maanden. Woont u in Heerlen? Vraag TOZO dan hier online aan.
 • Wie over de grens woont, maar in Nederland een bedrijf gevestigd heeft, kan een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De gemeente Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. U kunt de lening aanvraagen via de website van Maastricht. Lukt het door drukte op de website niet meteen om uw aanvraag in te dienen? Probeer het dan later opnieuw. Aanvragen kan (vooralsnog) tot 1 juni 2020, ook met terugwerkende kracht (tot 1 maart 2020).

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen. Omdat de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente. Aanvragen kunnen tot 31 mei ingediend worden.

Inmiddels is bekend dat de regeling verlengd wordt: een tozo2 van 1 juni tot 1 september 2020. Lees er al meer over op onze pagina over de verlenging Tozo.

Andere regelingen voor ondernemers Rijksoverheid

Daarnaast zijn er andere regelingen van kracht, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Bekijk onze pagina over de andere maatregelen voor ondernemers. Of bekijk een overzicht van de verschillende regelingen vindt u op het Ondernemersplein.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze regeling, of andere vragen. Deze vragen kunt u stellen aan het Ondernemershuis. Het Ondernemershuis is bereikbaar via: ondernemershuis@heerlen.nl