Kinderen t/m 18 jaar mogen weer buitensporten

29 april 2020 Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen dat ook, maar moeten daarbij wel 1,5 meter afstand houden. Sportaanbieders kunnen zich melden om hiervoor afspraken te maken.

Een positieve ontwikkeling die we graag mogelijk maken. Met het vaststellen van de nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg kan dit ook vanaf 1 mei 2020. De gemeente Heerlen maakt daarom met sportverenigingen en andere sportaanbieders afspraken over de manier waarop dit het beste kan.

Sportaanbieders kunnen zich melden bij de gemeente

We hebben sportverenigingen gevraagd om via Onlinesportreservering@heerlen.nl te melden of en zo ja wanneer en op welke manier ze trainingen gaan aanbieden aan de jeugd. De (commerciële) sportaanbieders of sportverenigingen die geen eigen buitenaccommodatie hebben, kunnen eventueel gebruik maken van de openbare ruimte zoals een parkeerplaats of park. Ze moeten daarvoor aangeven waar ze dat willen doen, op welke dagen en tijdstippen, wie contactpersoon is en hoe ze ervoor zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Dit verzoek kan worden gestuurd naar evenementen@heerlen.nl.

Sportaanbieders kunnen bij de sportbonden terecht voor specifieke protocollen over trainingen. Verder verwijzen we naar de protocollen en materialen (posters e.d.) van het NOC*NSF. Informatie is te vinden op de website van het NOCNSF.

corona 31