Registratieformulieren niet-geleverde pgb-zorg beschikbaar

7 mei 2020 Het ministerie van VWS maakte 3 april maatregelen bekend om pgb-houders en zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Zo kunnen pgb-houders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties zodat ze hun zorgverlener door kunnen blijven betalen.

Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. De formulieren om dit te registreren zijn nu beschikbaar. Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg, nu én na de coronacrisis, dat budgethouders hun zorgverleners blijven betalen. VWS vraagt daarom aan alle budgethouders om zorg die niet wordt geleverd in verband met corona(maatregelen) door te betalen en te registreren. Pgb-houders registeren de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener.

Op de website van de VNG vind u meer informatie en de forumulieren.

registratieformulieren