Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanaf 2 maart kan de ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’, de TONK aangevraagd worden. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 september 2021. Deze regeling is bedoeld voor mensen die ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen; zowel ondernemers als inwoners.

Steunpakketten

De overheid heeft vanaf de start van de coronacrisis een economisch steun- en herstelpakket ingevoerd om banen en bedrijvigheid zo veel mogelijk te behouden. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt (gedeeltelijke) compensatie van de loonkosten, de Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Ondanks alle steunpakketten vallen er mensen door de mazen van de diverse regelingen. Daarom heeft de rijksoverheid besloten om het steun- en herstelpakket uit te breiden met een nieuwe regeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Doelgroep

De tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare/onvermijdelijke inkomensterugval, die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden. Deze inkomensterugval moet een aantoonbaar gevolg zijn van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

Een aantal voorbeelden:

  • Zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of ineens flink zien teruglopen;
  • Flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen;
  • Werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen;
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering;
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering.

TONK

De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. De uitvoering van deze regeling wordt, net als de Tozo, bij gemeenten gelegd. De TONK biedt gedurende de periode van 1 januari t/m 30 september 2021 een ruimere toegang tot de bijzondere bijstand.

Tonk aanvragen

U kunt de TONK aanvragen via het aanvraagformulier.

Berekening TONK

De TONK wordt als volgt berekend:

De berekening van het totale inkomen minus de totale lasten is de hoogte van de tegemoetkoming TONK, mits de uitkomst negatief is. Als de berekening nul of positief is, dan bestaat er geen recht.

Bij kleine inkomensstijgingen (< € 100,00 per maand) wordt niet opnieuw een berekening gemaakt.

 

Inkomsten (aanvrager en partner)

Inkomsten uit arbeid

Inkomsten uit onderneming

Inkomsten uit uitkering(en)

Inkomsten uit alimentatie (alleen partneralimentatie)

Inkomsten uit verhuur en/of onderhuur

Huurtoeslag of voorlopige teruggaaf Belastingdienst eigendomswoning

Totaal inkomen

Lasten

Huur/hypotheekrente (max € 1.000 per maand)

Nutsvoorzieningen (gas/water/elektra)

Levensonderhoud* (€ 200 p.m. per volwassene + € 100 p.m. per kind )

Totaal lasten

TONK (totaal inkomen minus totaal lasten mits negatief)

* Voor de kosten van levensonderhoud wordt uzelf en uw eventuele partner meegerekend. Volwassen kinderen en volwassen medebewoners mogen niet meegerekend worden.

Corona update

Datum nieuwsbericht

2 maart 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.