Coronamaatregelen ondernemers

30 mei 2020 Op 20 mei heeft het kabinet de steunmaatregelen voor ondernemers met 4 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het nieuwe steunpakket gaat in vanaf 1 juni.

In het kort:

Voor een overzicht van alle steunmaatregelen kunt u terecht op het Ondernemersplein.
Of bekijk deze handige infograhic (download PDF) van de gemeente. Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal steunmaatregelen:

Information in English

Landelijke maatregelen:

Tozo 2 : Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO/Bbz)

U kunt ook in de maanden juni, juli, augustus en september een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. In de verlengde regeling, de Tozo 2, wordt het inkomen van uw partner wel meegerekend. In de Tozo 1 telde dit niet mee. Bekijk hiervoor de pagina over de verlengde tozo 2.

Ondernemers in de grensregio

Verlenging tot en met 30 september 2020.
In eerste instantie liep de Tozo-regeling tot 1 juni, maar deze is nu verlengd met 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Voor de lening bedrijfskapitaal geldt een wijziging qua voorwaarden. U moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u na 1 juni niet in aanmerking voor Tozo-lening voor uw bedrijfskapitaal.

  • Wie in Nederland woont, maar over de grens zijn bedrijf heeft gevestigd, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering op het levensonderhoud tot 30 september. Woont u in Heerlen? Vraag uw TOZO uitkering aan via de pagina over de verlengde maatregel zzp'ers (TOZO2).
  • Wie over de grens woont, maar in Nederland een bedrijf gevestigd heeft, kan een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De gemeente Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. U kunt de lening aanvraagen via de website van Maastricht. Lukt het door drukte op de website niet meteen om uw aanvraag in te dienen? Probeer het dan later opnieuw.

Tegemoetkoming Vaste lasten mkb (TVL)

Vanaf 30 juni kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen) met maximaal 250 werknemers. En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 en is maximaal € 50.000 voor die periode. Lees meer over de voorwaarden van de nieuwe TVL-regeling op de site van het ondernemersplein.
.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u door het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel? U kunt dan via de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het UWV. Kijk voor meer informatie of het online aanvragen van de tegemoetkoming op de website van de UWV.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Vanaf woensdag 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. U kunt de aanvraag ingedienen via de speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
Kijk voor meer informatie over COL op de website van rom-nederland.

Information in English

Lokale maatregelen

Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal lokale steunmaatregelen:

Uitstel van betaling gemeentelijke belasting

U hoeft niets te doen. De automatische incasso stopt vanzelf tot 1 oktober. Kijk voor meer informatie op de website van Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschap of het Ondernemersplein.

Huuruitstel gemeentelijk vastgoed

Wij leveren maatwerk voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen die huren van de gemeente Heerlen en liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Gemeentelijke subsidies

De gemeente gaat soepel om met subsidievoorwaarden die niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. De subsidie Ruimte voor Ondernemerschap wordt in plaats van in twee termijnen in een keer uitbetaald. U hoort dit vanzelf.

Snelle betaling facturen

Heeft u nog een openstaande factuur bij de gemeente? Wij betalen goedgekeurde facturen zo snel mogelijk uit.

MKB-Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van de MKB.

Vragen?

De medewerkers van het Ondernemershuis staan voor u klaar!

Contact the Ondernemershuis if you have any questions!