Coronamaatregelen ondernemers

7 mei 2020 De landelijke overheid heeft steunmaatregelen toegezegd voor ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Daarnaast heeft gemeente Heerlen nog een aantal lokale maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Hieronder leest u welke maatregelen er zijn.

Landelijke steunmaatregelen

Voor een overzicht van alle steunmaatregelen kunt u terecht op het Ondernemersplein.
Of bekijk deze handige infograhic (download PDF) van de gemeente. Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal steunmaatregelen:

Information in English

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO/Bbz)

Door de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, verliezen veel zelfstandige ondernemers noodgedwongen inkomsten. Er komt een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door de gemeente. U kunt een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorwaarden waar u aan moet voldoen kunt u vinden op de pagina over de maatregel zzp'ers (TOZO).

Ondernemers in de grensregio

De tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is vanaf tweede helft mei ook aan te vragen door grensondernemers. Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft de regeling hierop aangepast. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gaat deze regeling voor heel Nederland uitvoeren, op vraag van het ministerie.

  • Wie in Nederland woont, maar over de grens zijn bedrijf heeft gevestigd, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering op het levensonderhoud van drie maanden. Woont u in Heerlen? Vraag uw TOZO uitkering aan via de pagina over de maatregel zzp'ers (TOZO).
  • Wie over de grens woont, maar in Nederland een bedrijf gevestigd heeft, kan een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De gemeente Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. U kunt de lening aanvraagen via de website van Maastricht. Lukt het door drukte op de website niet meteen om uw aanvraag in te dienen? Probeer het dan later opnieuw. Aanvragen kan (vooralsnog) tot 1 juni 2020, ook met terugwerkende kracht (tot 1 maart 2020).

Information in English

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Ondernemers in bepaalde getroffen sectoren kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.Of ga direct naar de aanvraagprocedure.

Information in English

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u door het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel? U kunt dan via de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het UWV. Kijk voor meer informatie of het online aanvragen van de tegemoetkoming op de website van de UWV.

Information in English

Corona-Overbruggingslening (COL)

Vanaf woensdag 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. U kunt de aanvraag ingedienen via de speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
Kijk voor meer informatie over COL op de website van rom-nederland.

Information in English

Lokale maatregelen

Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal landelijke steunmaatregelen:

Uitstel van betaling gemeentelijke belasting

U hoeft niets te doen. De automatische incasso stopt vanzelf tot 30 juni. Kijk voor meer informatie op de website van Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschap.

Huuruitstel gemeentelijk vastgoed

Wij leveren maatwerk voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen die huren van de gemeente Heerlen en liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Gemeentelijke subsidies

De gemeente gaat soepel om met subsidievoorwaarden die niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. De subsidie Ruimte voor Ondernemerschap wordt in plaats van in twee termijnen in een keer uitbetaald. U hoort dit vanzelf.

Snelle betaling facturen

Heeft u nog een openstaande factuur bij de gemeente? Wij betalen goedgekeurde facturen zo snel mogelijk uit.

MKB-Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van de MKB.

Vragen?

De medewerkers van het Ondernemershuis staan voor u klaar!

Contact the Ondernemershuis if you have any questions!