Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Crisisplan

In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de geneeskundige hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing. Bij de veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn 18 gemeenten aangesloten.

Wilt u informatie over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van rampen en crisissen? Neem dan contact op met uw veiligheidsregio.

Of zoekt u? Gerelateerde links:

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio maakt rampenbestrijdingsplannen op voor bedrijven en instellingen. In een rampenbestrijdingsplan staan in ieder geval:

  • welke personen en instanties betrokken zijn bij rampenbestrijding
  • welke maatregelen genomen moeten worden bij rampenbestrijding en door wie
  • welke maatregelen genomen moeten worden bij het informeren van de bevolking over de rampenbestrijding en door wie

Er zijn bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen voor chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden of voor een overstroming door een dijkdoorbraak.

Een veiligheidsregio stelt minimaal één keer in de 4 jaar een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan op. 

Doen of meenemen

Zo vraagt u informatie over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van rampen en crisissen.

  • U neemt contact op met de veiligheidsregio waarin u woont of waarin uw bedrijf gevestigd is.