Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Datacenter Parkstad Limburg van start

Op maandag 11 april hebben de Parkstadgemeenten, waaronder Heerlen, een convenant getekend om nauw samen te gaan werken op het gebied van dataverzameling en verwerking.

De ondertekening was op het kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, die partner is in de samenwerking. De zeven Parkstadgemeenten – Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal – gaan nauw samenwerken onder de noemer Datacenter Parkstad Limburg.

De aanleiding voor de samenwerking is dat veel van de gemeentelijke beleidsopgaven een regionaal karakter blijken te hebben. Een concreet onderzoeksvoorbeeld daarvan is de verhuisstromen van-, naar- en binnen de Parkstadregio. Dergelijke bovengemeentelijke uitdagingen benadrukten de behoefte aan op maat gesneden en regionale beleidsinformatie.

Unieke samenwerking in Limburg 

Een regionaal datacenter, waarbij meerdere gemeenten samen met het CBS optrekken is niet uniek in Nederland, wel in Limburg. Het past in de trend om buiten de gemeentegrenzen om, van elkaar te leren en samen te werken om relevante data te kunnen inzetten voor beleid.

Burgemeester Roel Wever (Heerlen), de heer Peter Bertholet (directeur van Stadsregio Parkstad Limburg) en Rob van Kan (vestigingsdirecteur van het CBS) ondertekenden het convenant.

Datacentrum Parkstad Limburg van start

Datum nieuwsbericht

11 april 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.