Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Dear Euregio en route

Vanaf het voorjaar 2018 tot en met de zomer van 2019 waren wij partner van het microproject ‘Dear Euregio en route’.

EMREen project dat is uitgewerkt door bureau ‘Dear Hunter’. Het project heeft instellingen en beleidsmakers in elf Euregionale gemeenten met elkaar verbonden door zogenaamde ‘Grenssafari’s’. Aan de hand van een inhoudelijk thema (bijvoorbeeld leegstand van winkelcentra) zijn de diverse gemeenten bezocht. 

Containers

De architecten van ‘Dear Hunter’ woonden en werkten tijdens het project Dear Euregio vanuit twee containers in het te onderzoeken gebied. Van daaruit gingen ze op ontdekkingstocht en spraken met bewoners, bezoekers, ondernemers en bestuurders, met als doel om van hen te leren hoe zij met een specifiek thema omgingen.

Kantoor Courant

In Heerlen deden ze dat met het project ‘Heerlen City Centre Analysis’ (2016) dat resulteerde in het rapport ‘Dear Heerlen’ en ‘Kantoor Contour’ (2017). In de Kantoor Courant bundelden zij al hun opgedane ervaringen in Heerlen. 

Kaarten en atlassen

De inzichten, verhalen en kennis van de bezoeken aan de elf Euregio gemeenten zijn door Dear Hunter vertaald naar kaarten en atlassen. Zo ontdekten ze dat veel nabij gelegen gemeenten worstelen met vergelijkbare problemen. Het bij elkaar brengen van resultaten is een belangrijk onderdeel van ‘Dear Euregio en route’. Deelnemende gemeenten kunnen thema’s vergelijken, leren van elkaars aanpak en meeliften op behaalde successen. 

‘Dear Euregio on route’ is in het kader van het project ‘People to People Interreg V-A EMR’ medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de partners Stadsregio Parkstad Limburg, gemeente Maastricht, Charlemagne Grenzregion, provincie Limburg, Neimed, Z33 en de gemeente Heerlen.

Logo's betrokkenen

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.