Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Demonstratie of betoging houden

Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. Meld het op tijd bij de gemeente; wij kunnen dan, als het nodig is, samen met politie en Handhaving veiligheidsmaatregelen nemen. Dit is ook in uw eigen belang.

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. Zeker bij grotere demonstraties of over maatschappelijk gevoelige onderwerpen is het belangrijk dat u als organisator minimaal een week vooraf melding maakt. Vooraf overleggen wij altijd samen met de organisatie en de politie. De burgemeester legt een aantal voorschriften en beperkingen op en wijst eventueel een demonstratielocatie aan.

Wij moeten de melding ten minste 2 werkdagen vóór de openbare aankondiging van de demonstratie of betoging ontvangen. De melding moet aan een paar eisen voldoen. Gebruik daarom het meldingsformulier en geef het ook telefonisch door bij het klantcontactcentrum via 14 045.

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Het houden van een demonstratie of betoging is gratis.

De burgemeester kan voorschriften en beperkende regels opleggen. Dit is ter bescherming van de gezondheid, verkeersveiligheid en/of voorkoming van wanordelijkheden.

U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente en geeft door:

 • de datum van de demonstratie
 • het tijdstip van de demonstratie
 • inschatting hoeveel mensen meedoen en hoe u dit berekend heeft
 • het doel van de demonstratie houdt

Wilt u bijvoorbeeld hard geluid maken, spandoeken ophangen, een podium of kramen plaatsen? Dan heeft u misschien vergunningen nodig. Wij nemen dan contact met u op. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.