Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Samen werken aan een duurzaam Heerlen

Duurzaamheid gaat over de vraag hoe we kunnen zorgen dat er genoeg ‘aarde’ overblijft voor iedereen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk daar actief aan te werken. En we doen dat met een groot aantal projecten. En samen met steeds meer partners en inwoners die meedoen en goede ideeën hebben.


Duurzaamheid is een belangrijke Heerlense ambitie. We werken aan een duurzaam Heerlen in tientallen projecten met verschillende partners. We geven u een overzicht van onze inspanningen op gebied van duurzaamheid en van de projecten waar u aan mee kunt doen. En van de stand van zaken.

Hieronder vindt u informatie over de volgende onderdelen van onze duurzaamheidsambitie:

  1. energietransitie: wat we doen om over te stappen van fossiele energie naar duurzame energie.
  2. klimaatadaptatie: wat we doen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en zo te zorgen voor een toekomstbestendige, leefbare stad.
  3. circulaire economie: wat we doen om hergebruik van materiaal te stimuleren in de strijd tegen uitputting van de aarde.

Bekijk ook de nieuwsberichten over duurzaamheid.

Heerlen wil een toekomstbestendige stad zijn. Onze ambities zijn:

  1. De samenleving woont, vervoert en werkt energieneutraal in 2040.
  2. We hebben in 2050 een groene, gezonde, klimaatbestendige en waterrobuuste stad.
  3. Er is een circulaire economie in 2050.

Download de volledige visie (pdf).

Hiermee werken we ook mee aan de wereldwijde agenda: de global goals.

Energietransitie in Heerlen

Onze ambitie om is om in 2040 energieneutraal te zijn. Zo willen we helpen de klimaatverandering te beperken. Dat begint met energie te besparen. De energie die we minder gebruiken hoeven we niet op te wekken. Voor de rest moeten we duurzame alternatieven organiseren zoals zonne-energie en windenergie. En zoeken we naar alternatieve bronnen voor warmte en naar mogelijkheden om van het gas te komen. Wat we hierin als gemeente zelf kunnen doen is beperkt, maar we kunnen wel projecten opstarten met partners en stimuleren. Bekijk onze ambities en projecten van de energietransitie.

Ontwerpversie van de Transitievisie Warmte 2.0 ter inzage

Op 31 oktober 2023 heeft het college van B&W in Heerlen de ontwerpversie van de Transitievisie Warmte 2.0 goedgekeurd. De Transitievisie Warmte 2.0 komt in plaats van de Transitievisie Warmte 1.0 die op 26 januari 2022 door de gemeenteraad werd vastgesteld. In deze Transitievisie Warmte staat een buurtgerichte aanpak beschreven om stappen te zetten naar energiezuinige en aardgasvrije woningen en gebouwen in Heerlen.

Hulp bij energiekosten

Onze energierekening schiet omhoog en dat brengt in de huidige tijd veel zorgen met zich mee. Gelukkig is er hulp beschikbaar. U kunt hulp krijgen bij het verlagen van uw energieverbruik of een subsidie, toeslag of regeling aanvragen. En als u via onze tips enkele kleine aanpassingen in huis doet, kunt u al heel wat geld én energie bespa-ren. Niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu en daarmee voor de wereld!

Aardgasvrij

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen.

Zonnepanelenproject Parkstad eerste deelnemers van Heerlen
Zonnepanelenproject Parkstad

Zonnepanelen zijn een eenvoudige oplossing voor mensen die duurzame energie willen in hun woning. Ons zonnepanelenproject maakt het nog makkelijker. Geen grote investering voorschieten? 1260 huishoudens deden al mee sinds 2017. Heeft u interesse om nieuw in te stappen? Lees aub eerst de aanvulling onder aan de pagina over de laatste ontwikkelingen.

foto van een windmolen
Windenergie Parkstad Limburg

Windenergie is onmisbaar om onze klimaatdoelstellingen te halen. In overleg met bewoners en bedrijven, en samen met Kerkrade, Simpelveld en met partners uit het bedrijfsleven zoeken we plekken voor 4 tot 8 windturbines in het Zuiden van Parkstad.

foto mural
Heerlen maakt elektrisch rijden mogelijk

Er komen steeds meer elektrische auto’s. In 2030 verwachten we in Heerlen ruim 26 duizend elektrische personenauto’s. Die moeten opgeladen kunnen worden. Bij voorkeur op de eigen oprit of bij bedrijven. En als dat niet kan bij een laadpaal in de openbare ruimte. Die kan iedereen gebruiken. Daar zijn er dan ruim 900 van nodig. We zoeken nu al naar zoveel mogelijk locaties.

Verbond voor energierechtvaardigheid

Alle Parkstadgemeenten hebben in het Verbond voor Energierechtvaardigheid de krachten gebundeld met woningcorporaties, huurdersorganisaties, de WoonWijzerWinkel, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de regio. Met dit verbond slaan we de handen ineen om de komende jaren energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Dat betekent: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.

Klimaatadaptie in Heerlen

Extreme hittegolven en extreme regen. Dat zijn de gevolgen van de klimaatverandering waar we rekening mee moeten houden. En waar we onze stad op moeten aanpassen. Om te zorgen dat we droge voeten houden bij felle regen. Dat we water vasthouden bij periodes van droogte. En dat het in de zomer niet te heet wordt. Meer groen helpt zowel tegen water als bij grote hitte. Bekijk onze ambities en projecten van de klimaatadaptatie.

foto van een groen dak
Global Goal 13
Zelf je woning en tuin klaarmaken voor het nieuwe weer?

Ook u kunt helpen in de strijd tegen ons veranderend klimaat. Met een regenton, een groen dak of een groenere tuin kun je al een steentje bijdragen. Subsidies maken het aantrekkelijker om je huis af te koppelen van het riool, of een groen dak te laten aanleggen. Of doe mee en maak je tuin groener.

foto van regenbui
Global Goal 13
Waar in Heerlen is meer hitte of water?

Waar in Heerlen krijgen we veel last van hitte bij een hittegolf? En waar krijgen we wateroverlast bij stortbuien. In de klimaatatlas van Parkstad kun je opzoeken hoe het zit bij jou in de buurt.

illustratie van boom
Global Goal 15
1000 bomen tegen wateroverlast, CO2 en hitte

Groen en bomen helpen de effecten van klimaatverandering te bestrijden. Daarom zijn we in 2022 gestart met het planten van 1000 bomen.

foto van nieuwe tuin via Steenbreek
Vergroen uw tuin via Operatie Steenbreek!

Woont u in Heerlen en denkt u er al langer aan om uw stenen tuin te vergroenen? Of wilt u meer van uw tuin genieten; mooie bloemen en planten? En koeler zitten tijdens een hete zomer? Of wilt u iets doen aan de opwarming van de aarde en niet langer het water het riool in laten lopen? Haal dan 6 tot 12 m2 tegels of grind uit de tuin. Dan krijgt u van ons in ruil gratis planten en gratis tuinadvies via ‘Operatie Steenbreek’. Samen kunnen we veel bereiken!

Foto groen van Grunsvenplein
Van Grunsvenplein duurzaam

Het Van Grunsvenplein is in 2022 ‘groen’ ingericht als bijdrage in de klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Circulaire economie in Heerlen

In een duurzame samenleving gaan we zorgvuldig om met grondstoffen. Onze ambitie is een circulaire economie in 2050 waarin geen afvalstoffen meer voorkomen en alle materialen steeds opnieuw worden benut. Bekijk de projecten.

foto van scan Thermenmuseum
Global Goal 12
Duurzaam slopen

We willen sloopmateriaal zo veel mogelijk hergebruiken. Het Thermenmuseum dat bij de renovatie bijna helemaal wordt ontmanteld, wordt een pilotproject. Zo wordt het hele gebouw van te voren gescand.

logo van gtblab
Green Transformable Building (GTB)

In Heerlen verschijnt zo’n GTB om te experimenteren met een flexibel gebouw van hergebruikt materiaal.

foto van afval scheiden thuis
Grondstoffenplan

Wat gebeurt er met ons afval de komende jaren? Welke keuzes maakt gemeente Heerlen? Wat betekent dit voor uw beurs? De afgelopen jaren hebben we ons afval steeds meer gescheiden … en waren we steeds meer geld kwijt aan ons afval. Hoe zit dat? En hoe gaat het verder? Dat staat in het nieuwe 'grondstoffenplan'.

Foto recycle van Grunsvenplein
Van Grunsvenplein duurzaam

Met een heuse ‘recyclechallenge’ proberen we alle materialen van het Van Grunsvenplein opnieuw een bestemming te geven.

Meer over duurzaamheid

Heerlen4Global Goals

Samen vormen de 17 doelstellingen van Global Goals voor de periode tot 2030 dé wereldwijde duurzaamheidsagenda.

Klimaatbegroting

Pak uw kans om Heerlen groener, leuker, gezelliger, veiliger en mooier te maken dan het al is. Van het plantsoen een outdoor fitness maken of liever een buurt-moestuin? Een jeu de boules baan op het verloren plaatsje langs dat hoekpand? Leuk! Alle ideeën zijn welkom.

De klimaatadaptatiestrategie

Alle Parkstadgemeenten hebben ingestemd met de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg. In de Strategie is vastgelegd op welke manier de gemeenten samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), maatregelen nemen om de (openbare) ruimte zo in te richten dat deze ook in de toekomst leefbaar is en we in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Meer nieuws

Bekijk meer nieuws over onze plannen en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.