Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klimaatadaptie in Heerlen

Extreme hittegolven en extreme regen. Dat zijn de gevolgen van de klimaatverandering waar we rekening mee moeten houden. En waar we onze stad op moeten aanpassen. Om te zorgen dat we droge voeten houden bij felle regen. Dat we water vasthouden bij periodes van droogte. En dat het in de zomer niet te heet wordt. Meer groen helpt zowel tegen water als bij grote hitte. Bekijk onze ambities en projecten van de klimaatadaptatie.

Ambitie

Landelijk is als doel gesteld dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Waterbergingen in de openbare ruimte en het voorkomen dat regenwater rechtstreeks in het riool komt zijn belangrijk om overlast te voorkomen. Naast wateroverlast zullen er ook periodes met droogte voorkomen. Meer groen is een veelzijdige aanpak van deze problemen: het zorgt voor verkoeling in stenige omgeving, laat water infiltreren in de bodem en zorgt daardoor voor vocht en voorkomt dat water in het riool komt. Groen bevordert ook de biodiversiteit: het zorgt voor meer diersoorten die door de klimaatverandering onder druk staan.

Projecten

 • We gaan aanvullende klimaatadaptatiebeleid maken
 • We doen daarvoor stresstesten, voeren risicodialogen en maken actieplannen
 • We maken een integraal Waterplan/watertakenplan.
 • We nemen klimaatadaptatie mee in de actualisering van het gemeentelijk waterplan en de omgevingsvisie
 • We doen mee aan een afkoppelingsregeling voor regenwater
 • We zorgen voor meer groen in het centrum
 • We stimuleren het vergroenen van versteende tuinen (steenbreek)
 • We stimuleren biodiversiteit (o.a. met bloemenlint)
 • We doen mee aan bewustwordingscampagne Waterklaar
 • We werken mee aan de ontwikkeling van het Caumerbeekdal
 • We planten 1000 extra bomen
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheid van productiegroen
 • We doen mee aan de stimuleringsregeling groene daken/gevels
 • We werken mee aan groeninitiatieven, zoals Ridder Hoen Park, Vergetengroententuin, Tiny Forest in het Lange Janpark, ’t Groenbroek, Kloosterkool-höfke, etc

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.