Een veiliger en groener Ganzeweide

In de 30-kilometerzone van de Ganzeweide wordt structureel te hard gereden. Samen met de onoverzichtelijkheid op bepaalde plekken leidt dat geregeld tot onveilige situaties. In het gebied zijn winkels gevestigd, wordt geparkeerd en maken veel mensen gebruik van de weg. Met de herinrichting wordt het in de toekomst een stuk veiliger voor voetgangers, fietsers, bewoners, ondernemers en bezoekers. De werkzaamheden van de herinrichting zijn in de week van 15 juni 2024 gestart. 

Wethouder Marco Peters van mobiliteit: “Het verbeteren van verkeersveiligheid is topprioriteit. Daarom dat we ook meters maken met het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties. Ik ben daarom ook erg blij dat we deze week begonnen zijn met de aanpak van de Ganzeweide. Naast een herinrichting die de veiligheid ten goede komt, combineren we het meteen met verdere vergroening van het gebied. Zo werken we aan de leefbaarheid in de buurt.”

Langzamer rijden

De nieuwe inrichting situatie wordt op verschillende onderdelen aangepakt, met als voornaamste doel om het verkeer langzamer te laten rijden. Zo komen er wegversmallingen, kruisingen waar verkeer van rechts voorrang heeft, duidelijker aangegeven parkeerplaatsen en overzichtelijke en goed herkenbare oversteekplaatsen voor voetgangers. Ook wordt de omgeving een stuk groener met de aanleg van bomen, bloemen en planten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in juni 2024 gestart en als alles naar verwachting verloopt, is het werk klaar in september 2024. In de bouwvakvakantie is er een tijdelijke stop.