Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Energietoeslag aanvragen

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u een energietoeslag krijgen. We betalen voor eind december de automatische betalingen van de toeslag uit.
Heeft u in 2022 al energietoeslag gekregen? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Als u in 2023 nog steeds recht hebt op de energietoeslag, dan krijgt u de toeslag vanzelf.

Energietoeslag 2023

Voor veel huishoudens zijn de energiekosten ook dit jaar nog erg hoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag van € 1300,00. Er zijn inwoners die eerder dit jaar een voorschot van € 500,00 hebben gekregen. We verrekenen dit bedrag. We betalen u dat bedrag voor eind december uit als u aan de voorwaarden voldoet. Dan weten we ook wanneer het aanvraagformulier online komt. Krijgt u de energietoeslag niet vanzelf, en moet u deze zelf aanvragen? Houd de website en social media in de gaten. Het aanvraagformulier verwachten we begin 2024. 

Als in 2023 een van de volgende situaties voor u geldt, proberen we de energietoeslag automatisch uit te betalen:

 • U krijgt al (bijzondere) bijstand.
 • U krijgt een bijstand voor zelfstandige uitkering (BBZ);
 • U krijgt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
 • U krijgt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).
 • U krijgt een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank;
 • U krijgt individuele inkomenstoeslag;
 • U maakt gebruik van de fit en fun regeling;
 • U maakt gebruik van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
 • U bent toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject.

Krijgt u geen van bovenstaande, maar u heeft wel een laag inkomen? Soms heeft u toch recht op energietoeslag. U kunt pas aanvragen als het formulier voor de energietoeslag 2023 op onze website staat.

Krijgt u studiefinanciering met een aanvullende beurs? Dan krijgt u van DUO vanaf januari 2024 automatisch een energietoeslag van 400 euro. Ook studenten die in de leenfase zitten en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs hadden, hebben recht op energietoeslag van DUO.

Energietoeslag voor blokaansluitingen

Controleer ook of u via uw huisbaas misschien recht heeft op de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De voorwaarden voor de energietoeslag van de gemeente zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Heeft de gemeente u al € 500 energietoeslag gegeven voor dit jaar? En woont u nog steeds in de gemeente? Dan krijgt u de resterende € 800 euro vanzelf voor eind december. Heeft u de automatische betaling niet gekregen voor eind december? Neem dan contact met ons op. 

Krijgt u de energietoeslag niet vanzelf, en moet u deze zelf aanvragen? Dit kan vanaf begin 2024. Dan komt het aanvraagformulier online. Hou onze website in de gaten!

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.