Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Energietoeslag aanvragen

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Wij krijgen heel veel aanvragen binnen. Wij proberen ze zo snel mogelijk op te pakken en de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. De regering heeft de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. Inwoners die de toeslag van € 800 al hebben gekregen, krijgen automatisch ook de extra toeslag van € 500 uitbetaald. Dit doen we uiterlijk in oktober. Daar hoeft u geen nieuwe aanvraag voor in te dienen. Heeft u een aanvraag ingediend en nog geen beslissing ontvangen? Dan krijgt u ook automatisch de extra toeslag als u aan de voorwaarden voldoet. Ook dit zal uiterlijk in oktober zijn. Iedereen die de toeslag heeft gekregen en/of een aanvraag heeft gedaan, krijgt een persoonlijke brief met informatie over de extra energietoeslag.

Heeft u geen recht op  de automatische betaling, doe dan zelf een aanvraag via het aanvraagformulier. Wij beoordelen of u recht heeft op de eenmalige energietoeslag. 

U krijg de energietoeslag automatisch als:

 • U al bijstand van de gemeente krijgt.
 • U een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) krijgt.
 • U een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ) krijgt.
 • U een uitkering voor Bbz krijgt.
 • U AIO gerechtigd bent.
 • U dit jaar de Fit & Fun regeling heeft gekregen.
 • U dit jaar de Individuele inkomenstoeslag heeft gekregen.
 • U dit jaar de Tegemoetkoming WMO heeft gekregen.
 • U dit jaar periodieke bijzondere bijstand (bijvoorbeeld voor de kosten bewind voering) krijgt.

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U woont in de gemeente Heerlen
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent 18 t/m 20 jaar en u ontvangt de aanvulling van art 12 Participatiewet)
 • U woont zelfstandig in de gemeente Heerlen (als u in een instelling woont ((hieronder valt ook beschermd, begeleid wonen en verpleeg- of verzorgingshuis) of een briefadres heeft, dan heeft u geen recht)
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand zoals bedoeld in artikel 13 Participatiewet (bv detentie of studerend met studiefinanciering en jonger dan 27 jaar)
 • U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld
 • U heeft een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt of u bent toegelaten tot de schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Vanaf 1 januari 2022 is dat per maand netto inclusief vakantiegeld:

 • U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,66
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,50

Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.