Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Energietoeslag aanvragen

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente. U kunt de toeslag 2022 nog aanvragen tot 1 juli 2023. Was uw inkomen in 2022 lager dan 120% van het sociaal minimum dan ontvangt u ook automatisch een voorschot van € 500,-- op de energietoeslag 2023. 

Pas na 1 juni wordt bekend wanneer de gemeente de energietoeslag van 2023 uitbetaalt.    

Voor veel huishoudens zijn de energiekosten ook dit jaar nog erg hoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro. Wanneer u dat bedrag krijgt, is nu nog niet bekend. Na 1 juni weten we meer en leest u dit op onze website.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U krijgt al bijstand van de gemeente.
 • U krijgt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
 • U krijgt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).

Krijgt u geen bijstand, IOAW of IOAZ, maar u heeft wel een laag inkomen, dan heeft u soms toch recht op energietoeslag. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat kan vanaf 1 juni 2023.

Controleer ook of u via uw huisbaas misschien recht heeft op de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Controleer ook of u recht heeft op geld uit het Noodfonds Energie. Kijk voor meer informatie op www.noodfondsenergie.nl.

Heeft u geen automatische betaling gekregen over 2022?  Of heeft u nog geen aanvraag gedaan, maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Doe dan zelf een aanvraag met het aanvraagformulier. Wij bekijken of u recht heeft op de energietoeslag. 

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U woont zelfstandig in de gemeente Heerlen. Woont u in een verpleeg -of zorginstelling, begeleid of beschermd, bent u kamerbewoner of heeft u een briefadres? Dan heeft u geen recht.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent 18 t/m 20 jaar en u krijgt de aanvulling uit Participatiewet, art. 12.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand (bv detentie).
 • U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld.
 • U heeft een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de bijstandsnorm of tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm of u bent toegelaten tot de schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen.

Welk bedrag is 120% van de bijstandsnorm?

Vanaf 1 juli 2022 is dit per maand netto inclusief vakantiegeld:

 • U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.322,18
 • U bent getrouwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.888,84
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.470,80
 • U bent getrouwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.992,43

Welk bedrag is 130% van de bijstandsnorm?

Vanaf 1 juli 2022 is dit per maand netto inclusief vakantiegeld:

 • U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.432,37
 • U bent getrouwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.046,24
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.593,37
 • U bent getrouwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.158,47

Zo vraagt u de energietoeslag 2022 aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier helemaal in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Wat moet u meesturen met deze aanvraag?

 • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument van u en uw eventuele partner.
 • Een kopie van uw bankpas. Het IBAN rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten goed leesbaar zijn.
 • Staat u onder bewind? Dan betalen wij de energietoeslag rechtstreeks uit aan uw bewindvoerder. Stuur dan een kopie bankafschrift van de beheerrekening en kopie beschikking onderbewindstelling mee. 

Stuur ook de volgende inkomensgegevens mee.

Heeft u een inkomen uit:

 • Arbeid, stuur loonstroken (geen bankafschriften) stuur dan de loonstroken van de laatste 3 maanden van 2022 in.
 • Uitkering (UWV of SVB), stuur uitkeringsspecificaties (geen bankafschriften) van de maand december in.
 • Geen inkomen, stuur afschriften van alle bankrekeningen die op uw naam (en uw eventuele partner) staan van de hele maand december 2022 in.
 • Pensioen, stuur pensioenspecificatie van de maand december 2022  in of het jaaroverzicht 2022.
 • Pensioen uit het buitenland, stuur pensioenspecificatie van de maand december 2022 en de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2022 in.
 • Kinder- en/of partneralimentatie, stuur  de uitspraak van de rechtbank en/of bijschrijving van de alimentatie op uw bankrekening. Als u geen alimentatie krijgt, stuur dan de bankafschriften van de maand december in, van alle rekeningen op uw naam.
 • Eigen onderneming, stuur de maandelijks winst- en verliesoverzicht en aangifte omzetbelasting van 1 januari 2022 t/m december 2022.
 • VOF, stuur de gegevens van uw eigen onderneming en een uittreksel KvK en vennootschapsovereenkomst in.
 • Uw partner heeft geen inkomen, stuur de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2022 van de minstverdienende partner in. Dit voor de heffingskorting van de minstverdienende partner.

Energietoeslag 2023

Het beleid voor de energietoeslag van 2023 moeten we nog vaststellen. 
Krijgt u de energietoeslag niet vanzelf, en moet u deze zelf aanvragen? Wij vertellen hier rond de zomer meer over.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De afhandeling van de aanvraag duurt langer als de aanvraag niet compleet is of als bewijsstukken ontbreken. Wij nemen dan contact met u op.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.