Mensen met een laag inkomen konden in 2023 extra geld krijgen om de energierekening te betalen. In 2024 is deze toeslag er niet meer. Maar misschien krijgt u nog geld voor 2023.

Aanpak

Heeft u de toeslag niet gekregen? Dan kunt u deze aanvragen.

Heeft u de energietoeslag 2023 niet aangevraagd en denkt u dat u er wel recht op heeft? Dan kunt u vaak nog de toeslag met terugwerkende kracht aanvragen.

Omschrijving

In 2023 kregen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van 1300 euro. In 2024 is deze toeslag er niet meer.

Heeft de gemeente u al € 500 energietoeslag gegeven voor 2023? En woont u nog steeds in de gemeente? Dan krijgt u de resterende € 800 euro vanzelf.

Heeft u de energietoeslag 2023 niet aangevraagd en heeft u er wel recht op? Dan kunt u vaak nog de toeslag met terugwerkende kracht aanvragen.

Ontving u in oktober 2023 studiefinanciering met een aanvullende beurs? Dan krijgt u van DUO vanaf januari 2024 automatisch eenmalig een energietoeslag van 400 euro. Ook studenten die in oktober 2023 in de leenfase zaten en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs hadden, hebben recht op energietoeslag van DUO.

Heeft u geen recht op energietoeslag? Soms kunt u dan wel individuele bijzondere bijstand aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de energietoeslag van de gemeente zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt geen studiefinanciering.
  • U woont in deze gemeente.
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
  • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
  • U bent geen kamerbewoner.
  • U heeft een eigen energiecontract
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Die norm kan wisselen en is afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie.

Termijn

Behandelingstermijn is 8 weken.