Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Financiële regelingen voor minima

Bent u inwoner van de gemeente Heerlen en heeft u een inkomen op of rond het sociaal minimum? Dan zijn er tal van regelingen of voorzieningen waarvan u misschien gebruik kunt maken. Zowel voor extra inkomen en een tegemoetkoming in kosten als bijvoorbeeld voedselpakketten, kleding en huisinrichting.


Inkomen en uitkeringen

Algemene bijstand

Heeft u te weinig inkomsten om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau en geen zicht op verbetering van uw inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Bent u een oudere werkeloze werknemer en heeft u geen recht meer op een WW of een WGA-uitkering? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een IOAW uitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Individuele studietoeslag

Studeert u en lukt het door uw handicap minder goed of helemaal niet om iets bij te verdienen? Dan heeft u naast uw studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) misschien recht op een individuele studietoeslag.

Premie bij bijstand

Heeft u een bijstandsuitkering en is vrijwilligerswerk voor u het maximaal haalbare? Of bent u na uw uitkering minimaal een jaar aan het werk? Dan komt u misschien in aanmerking voor een premie of voor het vrijwilligerscompliment.


Hulp bij betalen van extra of hoge kosten

Hulp bij energiekosten

Kunt u door de gestegen energiekosten de energierekening niet meer betalen? Dan kunt u eventueel een tegemoetkoming krijgen in de kosten of hulp krijgen bij het besparen van energie.

Hulp bij geldproblemen

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen of is uw administratie niet op orde? Dan kan de gemeente u helpen.

Kindpakket

Heeft u kinderen en heeft u ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld schoolkosten, lidmaatschap van verenigingen, verjaardag vieren, aanschaf van fiets, enzovoorts? Het Kindpakket is een verzameling van regelingen die u kunnen helpen.

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwachte hoge kosten? Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage voor een advocaat, kosten van bewindvoering of maaltijdvoorziening. Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Fit en Fun regeling

Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u in aanmerking komen van de Fit en Fun regeling. Dit is een bijdrage in de kosten van sportieve, culturele, sociale of maatschappelijke activiteiten.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u extra kosten door ziekte, handicap en/of ouderdom? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.


Voorzieningen

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm? Dan kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering: het VGZ gemeentepakket Zuid-Limburg.

Kledingbank Limburg

Heeft u kleding, schoenen of een babypakket nodig en kunt u het niet zelf betalen? Dan kan de kledingbank u helpen.

Voedselbank Limburg

Heeft u een laag inkomen en heeft u een voedselpakket nodig? Dan kan de voedselbank u helpen.

Stichting samen delen

Heeft u spullen nodig voor de inrichting van uw huis en kunt u deze niet zelf betalen? Dan kan de Stichting samen delen u helpen.

Schuldhulpmaatje

Heeft u hulp nodig om uw financiële administratie op orde te krijgen? Dan kan een schuldhulpmaatje u helpen.

Hulp bij geldzaken van het NIBUD

Het NIbud biedt inwoners van Heerlen budgetadvies waarmee u uw huishoudboekje in balans kunt brengen en houden. Het advies is afgestemd op uw persoonlijke situatie: rondkomen met kinderen, net 18 jaar, scheiden, werkloos of bijvoorbeeld gewoon beter willen rondkomen. U krijgt een geldplan op maat.


Regelingen voor ondernemers

Hulp bij geldproblemen

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen of is uw administratie niet op orde? Dan kan de gemeente u helpen.

Bijstand voor zelfstandigen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen of wilt u een bedrijf starten? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Moet u stoppen met uw bedrijf wegens een te laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de uitkering voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.