Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Fit en Fun regeling

De Fit en Fun regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen krijgen. De tegemoetkoming is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De tegemoetkoming is voor de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele activiteiten. Hoe u de tegemoetkoming uitgeeft mag u zelf beslissen. De gemeente hoeft geen bewijsstukken te zien.

Hoogte van de vergoeding

De vergoeding is in 2017 € 75,00 per persoon en deze krijgt u éen keer per kalenderjaar.

Voorwaarden

Voor de tegemoetkoming komen alleen inwoners van de gemeente Heerlen in aanmerking, die en:

  • 18 jaar of ouder zijn, én;
  • een lopende algemene periodieke bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen ontvangen op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW/IOAZ.

Voor het recht op de tegemoetkoming kijken we naar de situatie op 1 januari, 1 juli of naar de situatie per aanvraagdatum.

De tegemoetkoming wordt niet met terugwerkende kracht gegeven. Komt de aanvraag op of na 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waar deze betrekking op heeft bij college binnen, dan krijgt u geen tegemoetkoming.

Doen of meenemen

Het college beoordeelt ieder kalenderjaar in de maanden januari en juli wie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling, dan krijgt u in deze maanden een toekenningsbeschikking en een uitbetaling van de tegemoetkoming.

Vraagt u een bijstandsuitkering voor levensonderhoud aan, dan zal uw consulent meteen beoordelen of u recht heeft op de Fit en Funregeling.

Denkt u recht te hebben op een vergoeding en u heeft deze nog niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw consulent. 

Termijn

Als u alle gegevens doorgeeft, neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.
Meer informatie? Kijk bij bezwaarschrift indienen.