Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Van weiland naar wij-land

In het gebied tussen kasteel Hoensbroek en de Brunssummerheide gaan we bestaande plekken omvormen tot iets nieuws.

Gebrookerbos is een methodiek, een ontwikkelstrategie voor het gebied Heerlen-Noord (tussen kasteel Hoensbroek en de Brunssummerheide), een gebied dat van oudsher een decor was van de mijnbouw. Door het wegvallen van deze delfstoffenwinning en de demografische ontwikkelingen vallen er open ruimtes in het landschap:  groengebieden langs beken, oude mijngebieden, groeves, bedrijventerreinen die liggen te wachten op bedrijven, een lege strook waar ooit een mijnspoor liep, of voetbalvelden van clubs die vanwege de bevolkingsdaling gefuseerd zijn, of een plek waar een school of kerk gesloopt werd.

Die plekken die er nu ‘verloren’ bijliggen kunnen een grote impuls betekenen voor de kwaliteit en vitaliteit. Uitgangspunt is niet het vormen (of bouwen) van iets nieuws op een lege plek, maar het omvormen van een bestaande plek tot iets nieuws. Een belangrijke succesfactor hierbij is een bottom-up aanpak: het betrekken, en activeren van bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan.

De nu zichtbare burgerinitiatieven zijn gebundeld in een boekje ‘Gebrookerbos; van weiland naar wij-land’.

Schurenbergerpark

Of zoekt u? Gerelateerde links: