Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gebrookerbos

Gebrookerbos is een methode voor gebiedsontwikkeling in Heerlen-Noord. Burgers spelen de hoofdrol: zij nemen eigen verantwoordelijkheid voor hun buurt of straat en vormen lege plekken om tot plekken die voorzien in een behoefte van de burgers.

Heerlen-Noord was van oudsher het decor van de mijnindustrie. Door het wegvallen van de delfstoffenwinning en de demografische ontwikkelingen (zoals krimp en vergrijzing) vielen en vallen open ruimtes in het landschap. De aanpak van de plekken die er nu ‘verloren’ bij liggen, kunnen een grote impuls betekenen voor de kwaliteit en vitaliteit van de regio en de omliggende wijken in het bijzonder. Want, waar vroeger de rijkdom gehaald werd uit het zwarte goud, kan vandaag de dag geplukt worden in het groene goud. Denk bijvoorbeeld aan de Brunssummerheide: deze rijkdom schuilt ook in de vele kleine en grote burgerinitiatieven, die bijdragen aan de versterking van de identiteit van dit gebied.

Buurtinitiatieven

In Heerlen-Noord zijn in de periode 2014 t/m 2021 meer dan 40 initiatieven ontplooid door inwoners die het belangrijk vinden om bij te dragen aan een fijne buurt of straat. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Ridder Hoen Park in Hoensbroek, het Droomplein in Heerlerheide of de Dobbeltuin in Heerlen Stad. Inwoners die het ‘vonkje’ overbrengen op anderen en daardoor samen mooie dingen kunnen organiseren: het netwerk Gebrookerbos groeit en bloeit! Want nog altijd zijn er meer dan 15 ideeën die nog lopende zijn en mogelijk nog gerealiseerd gaan worden.

Samenwerkingsverband 

Gebrookerbos is betrokken bij het Europese project N-Power. Onder de titel N-POWER (Neighbourhood-Power, dat buurkracht betekent) is met steun van Europese middelen een project gestart dat steden uit België, Duitsland en Nederland uitdaagt om buurtkracht te stimuleren en te ontwikkelen. Zeven steden uit België, Duitsland (Aken) en Nederland (Heerlen) nemen deel aan dit project. In het project wordt kennis en kunde over burgerinitiatieven uitgewisseld.

Het project Gebrookerbos is een samenwerking tussen Open Universiteit, Neimed (Limburgs Kennisknooppunt voor Demografisch Omdenken) en de gemeente Heerlen. De onderzoeksresultaten van het jarenlange onderzoek van Neimed naar de methode Gebrookerbos zijn te vinden op hun website.

Gebrookerbos wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, IBA Parkstad en Interreg Euregio Maas-Rijn. 

Droomplein

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.