Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gedenktekens in openbare ruimte

Een bermmonument is een gedenkteken langs de openbare weg voor een ter plekke omgekomen (verkeers)slachtoffer. Bermmonumenten zijn het initiatief van nabestaanden van het slachtoffer. Voor het plaatsen van een bermmonument langs de openbare weg kunt u een vergunning aanvragen.

Het plaatsen van een bermmonument kan van grote emotionele betekenis zijn voor de nabestaanden. Het levert een positieve bijdrage aan de verwerking van het verlies. U kunt een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een bermmonument langs de openbare weg.

Een gedenkteken of bermmonument en de locatie ervan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vrije doorgang moet gegarandeerd blijven (trottoirs).
 • Het mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties. 
 • Nabestaanden moeten veilig naar het monument toe kunnen gaan.
 • Op viaducten, in een middenberm en vluchtheuvel, of aan bomen, verkeersborden, lichtmasten of aan kasten van nutsbedrijven mag u geen gedenkteken plaatsen.
 • Het beheer van de openbare ruimte mag niet belemmerd worden.
 • Buiten de bewoonde omgeving mogen bermmonumenten bovengronds geplaatst worden. Afmetingen mogen dan maximaal 50x50x50 cm zijn.
 • Binnen de bewoonde omgeving mogen tegels niet boven het maaiveld uitsteken. Afmetingen zijn maximaal 30x30x10 cm.
 • Gebruikte materialen moeten tegen alle weersomstandigheden kunnen en gemaakt zijn van vandalismebestendig materiaal.

De vergunning is maximaal drie jaar geldig vanaf de afgifte. Verwijder het gedenkteken binnen twee maanden na afloop van de termijn. Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het bermmonument. De gemeente is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van het bermmonument.

Voor gedenktekens met een zeer tijdelijk karakter (bloemen, brieven, foto's, knuffels) gelden de volgende voorwaarden, U mag:

 • ze tot maximaal drie maanden na het ongeval laten liggen
 • ze een paar weken per jaar neerleggen
 • ze binnen 1m2 op de plek van het ongeval plaatsen
 • niet de aandacht van de automobilist teveel afleiden
 • ze niet zo leggen dat onderdelen kunnen afleiden

De vergunning is gratis. De kosten voor het maken, plaatsen en onderhoud van de gedenktekens zijn voor de nabestaanden. Ook het verwijderen van het monument betaalt u zelf.

U levert aan:

 • een foto en/of tekening met de maten van het monument; en
 • een schets van de plek waar het komt te staan.

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met acht weken.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.