Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gedenktekens plaatsen in openbare ruimte

Een bermmonument is een gedenkteken langs de openbare weg voor een ter plekke omgekomen (verkeers)slachtoffer. Bermmonumenten zijn het initiatief van nabestaanden van het slachtoffer. Voor het plaatsen van een bermmonument langs de openbare weg kunt u een vergunning aanvragen.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Het plaatsen van een bermmonument kan van grote emotionele betekenis zijn voor de nabestaanden. Het levert een positieve bijdrage aan de verwerking van het verlies. U kunt een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een bermmonument langs de openbare weg.

Voorwaarden

Een gedenkteken of bermmonument en de locatie ervan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vrije doorgang moet gegarandeerd blijven (trottoirs).
 • Het mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties. 
 • Nabestaanden moeten veilig naar het monument toe kunnen gaan.
 • Op viaducten, in een middenberm en vluchtheuvel, of aan bomen, verkeersborden, lichtmasten of aan kasten van nutsbedrijven mag u geen gedenkteken plaatsen.
 • Het beheer van de openbare ruimte mag niet belemmerd worden.
 • Buiten de bewoonde omgeving mogen bermmonumenten bovengronds geplaatst worden. Afmetingen mogen dan maximaal 50x50x50 cm zijn.
 • Binnen de bewoonde omgeving mogen tegels niet boven het maaiveld uitsteken. Afmetingen zijn maximaal 30x30x10 cm.
 • Gebruikte materialen moeten tegen alle weersomstandigheden kunnen en gemaakt zijn van vandalismebestendig materiaal.

De vergunning is maximaal drie jaar geldig vanaf de afgifte. Verwijder het gedenkteken binnen twee maanden na afloop van de termijn. Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het bermmonument. De gemeente is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van het bermmonument.

Voor gedenktekens met een zeer tijdelijk karakter (bloemen, brieven, foto's, knuffels) gelden de volgende voorwaarden, ze:

 • mogen tot maximaal drie maanden na het ongeval blijven liggen;
 • mogen gedurende slechts enkele weken per jaar neergelegd worden;
 • mogen binnen 1m2 op de plek van het ongeval geplaatst worden;
 • mogen niet de aandacht van de automobilist teveel afleiden;
 • mogen niet zo liggen dat onderdelen kunnen afleiden. 

Kosten

De vergunning is gratis. De kosten voor het maken, plaatsen en onderhoud van de gedenktekens zijn voor de nabestaanden. Ook het verwijderen van het monument betaalt u zelf.

Doen of meenemen

U levert aan:

 • een foto en/of tekening met de maten van het monument; en
 • een schets van de plek waar het komt te staan.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met acht weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

U moet dan binnen zes weken reageren.