Geluidshinder op de openbare weg

Geluidsapparatuur op straat gebruiken zorgt voor geluidsoverlast. Vraag hiervoor ontheffing aan bij de gemeente.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Vraag een ontheffing aan.

U kunt een ontheffing aanvragen voor geluidshinder in de open lucht voor:

 • geluidsapparaat
 • (recreatie)toestel

Ook kan de gemeente locaties aanwijzen waar wel enige geluidshinder is toegestaan. Daarbij moet wel aan vastgestelde voorschriften worden voldaan. Deze voorschriften hebben te maken met:

 • het maximale geluidsniveau
 • locatie van de geluidsbronnen
 • frequentie en tijden van het gebruik ervan

Geluidsoverlast bij bouwen en slopen? Kijk voor meer informatie bij: ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Regel dit meteen online

Kosten

U betaalt geen kosten voor het aanvragen van ontheffing voor geluidshinder op de openbare weg.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
  • de datum en tijdstip
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.