Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als u wilt bouwen, verbouwen of slopen moet u zich aan regels over geluid houden. Wilt u langdurig hard geluid maken of buiten de tijden dat dit mag? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen en zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. U heeft voor deze bouw-of sloopactiviteiten een omgevingsvergunning ontvangen. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

 • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
 • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
 • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
 • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen
 • boven 80 dB(A): is niet toegestaan; 0 dagen

Lees meer over bouwlawaai op de website van Infomill

U kunt een ontheffing aanvragen bij de gemeente als u:

 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen en zaterdag tussen 19.00 en 7.00 uur
 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zondag of een feestdag
 • het maximale aantal dagen waarop u geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen
 • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp

Gaat u werkzaamheden uitvoeren met (bouw)machines buiten de inrichting in de openlucht? En veroorzaakt u geluidshinder voor omwonenden of overige omgeving? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. 

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.

Zo vraagt u de ontheffing voor geluidsoverlast aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • In welk gebied u de werkzaamheden wilt uitvoeren en wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen.
  • Hoe en waarmee u de werkzaamheden wilt uitvoeren.
  • Welke maatregelen u neemt om de geluidshinder te beperken.
  • Hoe u omwonenden informeert over de geluidsoverlast.
  • Hoe en bij wie overlast gemeld kan worden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.