Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld en dat de schade daarvan een direct gevolg is.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld en dat de schade daarvan een direct gevolg is. Als de gemeente aansprakelijkheid erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Als de gemeente de aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Voorwaarden

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien.

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u hebt schade geleden door gemeentelijk handelen of door achterstallig onderhoud van de gemeente
 • er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.

Doen of meenemen

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, heeft u nodig:

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging zodra uw aansprakelijkstelling ontvangen is. Hierop staat ook uw schadekenmerk. Als uw schadeclaim onder de verzekeringspolis van de gemeente valt, dan legt ze uw claim voor aan de verzekeringsmaatschappij. De meeste claims vallen onder de polis. Denk hierbij aan schade als gevolg van omvallende bomen, losliggende stoeptegels of gaten in de weg. De verzekeringsmaatschappij behandelt de schadeclaim en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wetten en regels