Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
 • een auto-ongeluk door glad wegdek
 • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. U krijgt dan uw kosten deels of volledig vergoed.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt.
 • het niet nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld als de gemeente met waarschuwingsborden een ongeval had kunnen voorkomen.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • U neemt contact op met de gemeente
 • U geeft door:
  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging zodra uw aansprakelijkstelling ontvangen is. Hierop staat ook uw schadekenmerk. Als uw schadeclaim onder de verzekeringspolis van de gemeente valt, dan legt ze uw claim voor aan de verzekeringsmaatschappij. De meeste claims vallen onder de polis. Denk hierbij aan schade als gevolg van omvallende bomen, losliggende stoeptegels of gaten in de weg. De verzekeringsmaatschappij behandelt de schadeclaim en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wetten en regels