Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Zomernota 2017

Een nieuw jaar draagt altijd optimisme in zich. Dat heeft te maken met nieuwe verwachtingen en een diepe wens het dit jaar nog beter te doen dan het voorgaande jaar.

Groot verdriet

Deze wens en deze verwachting werd aan het begin van dit jaar wreed verstoord door de zelfdoding van de 15 jarige Tharukshan Selvam. Burgemeester Ralf Krewinkel sprak woorden als……’dit slaat diepe wonden in Heerlen’ en……. ‘Heel Heerlen is in rouw’. Het jaar begon met dit grote verdriet.

Bestuurlijk en politiek

Niets is vergelijkbaar met dit persoonlijke en menselijke verdriet, maar op bestuurlijke en politiek gebied begon het jaar ook niet goed. Op maandag 16 januari jl. kwamen de raden van Landgraaf en Heerlen bij elkaar om los van elkaar de debatteren en te besluiten over het door de beide colleges voorbereidde herindelingsontwerp. De Raad van Heerlen was met een overgrote meerderheid voor het herindelingsontwerp. In Landgraaf bleek een meerderheid uit de Raad tegen het herindelingsontwerp te zijn. Uiteindelijk hebben op 21 maart jl. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg het herindelingsontwerp in de plaats van de beide gemeente vastgesteld op basis van de Wet arhi (algemene regels herindeling). Hierdoor is het fusieproces weer in gang gezet en wordt gekoerst op een herindeling per 1 januari 2019. Gedurende deze periode vallen wij onder het zgn. preventief financieel toezicht van de provincie waarbij onze toezichthouder, de provincie, voorstellen van ons met financiële consequenties wel of niet goedkeurt en onze fusiepartner Landgraaf mogelijke bezwaren aangeeft. Voor dit laatste, het aangeven van bezwaren door de fusiepartner, heeft de wetgever een periode van 10 kalenderdagen ingeruimd. Na overleg met de provincie en Landgraaf is die, in de praktijk, korte periode verruimd tot 11 werkdagen.

Leeswijzer

In deze zomernota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de begroting 2017. Deze zijn, met uitzondering van budgettair neutrale mutaties, incidenteel van aard. In hoofdstuk twee staan de ontwikkelingen per programma centraal. De afwijkingen ten opzichte van de begroting komen in hoofdstuk drie aan de orde. In deze zomernota staan de zgn. budgettair neutrale mutaties. Daarnaast is een forecast in het vierde hoofdstuk hier opgenomen. Dit is een forecast gebaseerd op de nieuwe BBV indeling. In het laatste hoofdstuk (vijf) zijn nog enkele relevante aspecten rondom bedrijfsvoering opgenomen. Voor de leesbaarheid hebben we de bedragen afgerond op duizendtallen, met uitzondering van de in de bijlage opgenomen bedragen. Hierdoor kunnen mogelijk afrondingsverschillen ontstaan.

U kunt de volledige zomernota inzien. (download pdf)

Zomernota 2017