Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

15 Koninklijke Onderscheidingen in Heerlen

26 april 2018 Op donderdag 26 april 2018 heeft tussen 08.30 en 12.00 uur de jaarlijkse Lintjesregen van de gemeente Heerlen plaatsgevonden. In totaal hebben vijftien personen een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander gekregen. Hiervan zijn veertien Heerlenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een ondernemer die al vele jaren actief is in Heerlen, maar die in Leut-Maasmechelen (België) woont, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking van de Lintjes vond plaats in kasteel Hoensbroek tijdens een besloten bijeenkomst vanaf 9.30 uur in de Gehoorzaal. Waarnemend Burgemeester Roemer reikte de onderscheidingen uit.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Wiel (WTJ) Jongen, 66 jaar

De heer Wiel Jongen (Nederlandse nationaliteit) is sinds 1987 directeur van Bill Boy Group BV (voorheen W. Th. J. Jongen Beheer BV geheten). De heer Wiel Jongen heeft een ruim relatie- en kennissennetwerk verworven, in alle gelederen van de maatschappij. Via dit netwerk benadert hij mensen en bedrijven om deze vervolgens te betrekken bij zijn initiatieven op kunst- en cultuurgebied.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

 • vanaf 1978 tot 1989 lid van de Juniorkamer Land van Herle te Voerendaal
 • van de stadscarnavalsvereniging De Winkbülle te Heerle
  • vanaf 1980 tot en met 199O voorzitter van de Jeugdcommissie
  • 1990 tot en met 1996 lid van de sponsorcommissie
 • Vanaf 1980 eigenaar van het monument de Weltermolen een watermolen (vermoedelijke bouwjaar 1381) die hij in oude staat hersteld heeft. Diverse verenigingen waar betrokkene zich voor inzette/inzet, hebben gebruik gemaakt of maken gebruik van deze locatie.
 • Vanaf 1978 tot en met 2015 was hij oprichter en voorzitter van Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars.
 • Vanaf 1990 tot 2000 voorzitter van de Vereniging van Oud Prinsen te Heerlen.
 • Vanaf 1997 tot en met 2008 voorzitter van Stichting Kiezzel Sjting en Brikke te Heerlen.
 • Vanaf 2001 medeoprichter en bestuurslid (2001-2003)
 • en voorzitter (2003-2015) van Stichting Bijzondere en Culturele Activiteiten.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Henk (HGW) Münstermann, 62 jaar

Sinds 1977 is de heer Münstermann werkzaam als docent op de Open Universiteit. Hij is sinds 2015 lid van de decentrale ondernemingsraad Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen. Daarnaast is hij ruim 27 jaar maatschappelijk actief:

 • In 1990 medeoprichter van Zorgboerderij de Corisberghoeve. Vanaf het begin is hij actief als bestuurslid en sinds 2008 zit hij in de cliëntenraad.
 • Sinds 1996 voorzitter van het zangkoor Heerlens Oratorium Vereniging (HOV). Hij heeft ervoor gezorgd dat het goed gaat met de vereniging. Het ledental is gedurende zijn voorzitterschap beduidend gegroeid.
 • Vanaf 1997 is hij organisator, spreekstalmeester en adviseur bij het Zangkoor Kadans. Hij is altijd opzoek naar nieuwe muziek, is schrijver van het Kandanslied en is spreker tijdens optredens.

Paul (PJH) Göttgens, 63 jaar

De heer P.J.H. Göttgens is werkzaam bij drukkerij Impreso en vanaf 1993 maatschappelijk actief:

 • In 1993 oprichter en verzorger van de pr van de carnavals- cabaretgroep Los Papas.
 • In 2003 oprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van Schunck.
 • Zijn eerste taak bestond eruit om de diverse kunstrichtingen onder een overkoepelende stichting te brengen. Geen eenvoudige klus, mede vanwege de organisatorische structuur van de bestaande verenigingen en stichtingen. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Schunck ondersteunt hij de voorzitters van de diverse kunstrichtingen waar hij kan.
 • Vanaf 2014 lid van het bestuur verantwoordelijk voor de PR en sponsoring voor de Koninklijke Harmonie Heerlen.
 • Vanaf 1996 - bij stadscarnavalsvereniging de Winkbülle
  • Vanaf 1996 tot 2005 lid van de PR-commissie.
  • In 2005 vicevoorzitter van het dagelijkse bestuur. Als vicevoorzitter heeft hij mee de koers bepaald voor de vereniging en in de jaren dat het bestuurlijk iets moeizamer ging, heeft hij de stabiliteit gewaarborgd.
  • Vanaf 2015 verantwoordelijk voor de optochthal; de plek waar de carnavalswagens voor de optochten worden gebouwd.
 • Daarnaast is de heer Göttgens vanaf 2016 secretaris van de Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen (SLV).

Sjef (JPBM) Graat, 71 jaar

De heer Graat is vanaf 1977 actief voor de stadscarnavalsvereniging De Winkbülle in Heerlen:

 • Vanaf 1977 tot en met 1990 als buschauffeur voor de stadsprins en de jeugdprins
 • Vanaf 1992 tot en met 2011 lid van de vaste bemanning van de Blauw Sjuut in de functie van ‘stuurman’ Hij zorgde ervoor dat iedereen veilig op de plaats van bestemming kwam.
 • Vanaf 1998 is hij voorzitter van de Torencommissie Schelmentoren Heerlen (verenigingslokaal). De commissie zorgt voor het onderhoud, de horeca, het beheer en onderhoud van de Schelmentoren.
 • Sinds 2007 beheerder van de optochtloods te Heerlen. In deze loods wordt door circa 40 carnavalsverenigingen het gehele jaar door gewerkt aan de carnavalswagens. Naast het beheer van de optochtloods, zorgt hij ook voor een goede afstemming tussen de diverse gebruikers voor een goede logistieke planning.
 • Vanaf 1967 tot 2018 de grote ‘stille’ motor en organisator van de Stichting Da(a)gje-Uit. Een jaarlijks uitje, een autotocht voor gemiddeld 500 senioren van 70 jaar en ouder, woonachtig in de gemeente Heerlen Jaarlijks organiseert de stichting Da(a)gje-Uit. 

Leon (LJG) Klinkers, 72 jaar

De heer Klinkers zet zich sinds 1976 op maatschappelijk gebied in:

 • Sinds 1992 2e penningmeester voor de RK Gymnastiekvereniging Fides Heksenberg-Heerlen en is het eerste aanspreekpunt voor de leiding en de leden van de vereniging. Hij is de verbindende factor tussen het bestuur, de leiding, de ouders en alle leden.
 • Collecteert jaarlijks voor een aantal goede doelen
  • Hartstichting (1976-heden)
  • KWF Kankerbestrijding (1990-heden)
  • Nierstichting (1990-heden).
 • Daarnaast is de heer Klinkers al sinds 1976 actief als vrijwilliger in de wijk Heksenberg. Het verlenen van buurtsteun waar dat ook maar nodig is/was.

Nel (LJG) Huisman-Meijer, 66 jaar

Mevrouw Huisman is 49 jaar maatschappelijk actief. Een belangrijk deel van haar vrijwilligersinzet besteedt zij aan de voetbal- en gymnastieksport:

 • Op zestienjarige leeftijd werd zij jeugdleidster bij Rooms Katholieke Voetvalvereniging Heksenberg in Heerlen. Sindsdien verricht en verrichtte zij diverse functies binnen deze vereniging.
 • Zij was jeugdbestuurslid (1974-2000)
 • mede-initiatiefnemer en oprichter van het damesvoetbal (1972)
 • Sinds 1972 actief als scheidsrechter, trainer en begeleider.
 • Sinds 1979 actief bij Gymnastiekvereniging Fides.
 • trainer van de jeugd (1979-1989)
 • trainer voor volwassenen (1985-heden)
 • bestuurslid (1983-heden)
 • belast met de portefeuille technische zaken (1993-heden).
 • Mevrouw Huisman maakt zich verdienstelijk voor de gehele Heksenbergse samenleving. Zij heeft een grote betrokkenheid en verricht belangeloos vele werkzaamheden in het bijzonder op sportief gebied.

Marlies (EMG) Heijnens-Senden, 65 jaar

Mevrouw Heijnens-Senden is bijna 30 jaar actief als vrijwilliger:

 • Vanaf 1989 in het ouderencentrum Vogelsanck, de spil en kartrekker van het ouderencentrum en staat bekend als sociaal en betrokken persoon. Vanaf 2005 is zij tevens voorzitter van de beheercommissie van het ouderencentrum.
 • Vanaf 1990 aan diverse personen veel mantelzorg heeft geboden.

Wiel (WFG) Sijstermans, 69 jaar

De heer Sijstermans is ruim 45 jaar maatschappelijk actief als vrijwilliger voor de buurt. Hij ondersteunt hulpbehoevende of oudere mensen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hij draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat in de buurt.

 • Vanaf 1985 is de heer Sijstermans lid en vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Hij ondersteunt senioren door hen te helpen met het vinden van oplossingen, hij bemiddelt en biedt een luisterend oor. In 2013 heeft Wiel Sijstermans bijgedragen aan het samengaan van twee KBO’s. Verder moedigt hij senioren aan om deel te nemen aan bepaalde activiteiten zoals busreizen voor senioren en themabijeenkomsten.
 • Sinds 2002 is hij adviseur van de Invalidenbond Hoensbroek. Hij gaat op huisbezoek bij leden en biedt hulp bij vragen over gemeentelijke kwesties, woningbouw, WMO en schuldhulpverlening. Daarnaast bemiddelt hij tussen leden en instanties en maakt hij zich sterk voor het bereiken van bepaalde zaken zoals nieuwe invalidenparkeerplaatsen in Hoensbroek.
 • Sinds 2010 is de heer Sijstermans raadslid bij de Ouderen Partij in de gemeenteraad van Heerlen.

Leo (LLG) Speth , 90 jaar

De heer Speth is 90 jaar oud en ruim 60 jaar maatschappelijk actief:

 • Sinds 1957 voor zangkoor St. Caecilia Heerlerheide als vervanger van de 2de dirigent.
 • Sinds 1957 dirigent bij het Gregoriaans zangkoor te Heerlerheide.
 • Van 1975 het verzorgen het drukken van het parochieblad en is thans nog de drijvende kracht achter de verwerking. Bovendien verricht hij de kalligrafische inschrijving van dopelingen, gevormden en gehuwden op het parochiekantoor en het verwerken van de gegevens van overledenen.

Paul (PH) Tans, 73 jaar

De heer Tans is als (voormalig) ondernemer een belangrijk boegbeeld van ondernemend Hoensbroek.  

 • Sinds 1996 is hij penningmeester van Stichting Winkelcentrum Hoensbroek waar 114 ondernemers van Hoensbroek deel van uitmaken. In de periode 2011-2016 heeft Stichting Bedrijven Investerings Zone (BIZ) de taken van de Stichting Winkelcentrum Hoensbroek overgenomen. De heer Tans is de persoon die vanuit het bestuur de contacten onderhoudt met de ondernemers.
 • In 1998 een van de medeoprichters van Stichting Centrummanagement Hoensbroek. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen diverse (gemeentelijke) organisaties die binnen de kern Hoensbroek actief zijn. De heer Tans is een man met veel ervaring in de ondernemerswereld en vormt daardoor een raadgever voor velen.
 • Sinds 2001 penningmeester en coördinator van Stichting Evenementen Organisatie Hoensbroek. Deze stichting organiseert jaarlijks een braderie in Hoensbroek, die vele bezoekers uit de regio trekt.

Anton (AHAGM) VAN Gestel, 71 jaar

De heer Van Gestel is een sociaal bewogen persoon die zich voornamelijk inzet voor de hulpbehoevende mens.

 • Vanaf 1983 is decorandus als bestuurslid betrokken bij de stichting Jonathan CBR (Community Based Rehabilitation Zambia). Deze stichting werft financiële middelen voor kleine projecten in Zambia voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. De taken van de heer Van Gestel bestaan onder andere uit het werven van fondsen, het onderhouden van contacten met donateurs en het afhandelen van activiteiten van het CBR project.
 • Sinds 2000 is de heer Van Gestel bewindvoerder en mentor van twee gehandicapte broers. Hij verzorgt de administratie rondom het PGB en hij houdt toezicht bij hun dagelijkse bezigheden. Verder onderhoudt hij contact met zorgverleners en begeleidt hij een van de broers bij ziekenhuisbezoeken.
 • In 1996 was de heer Van Gestel de oprichter van de stichting Wijkpastoraat de Vrank. Hij vervulde de functie van voorzitter tot 2014 en is vanwege gezondheidsredenen teruggetreden. Vanaf 2015 is hij algemeen bestuurslid. Hij zet zich in voor kwetsbare mensen in de probleemwijken van Parkstad.

Dries (AJVC)Lodewijks , 55 jaar

De heer Lodewijks is faculteitsdirecteur bij Hogeschool Zuyd en is – onafgebroken – sinds 11 april 2006 raadslid voor de VVD in de gemeente Heerlen. Met een groot aantal voorkeurs stemmen (420)

 • 2006 – 2010 Voorzitter van de Commissie PAF en Werkgroep Financial Audit
 • 2014 – 2018 Voorzitter Commissie BD
 • 2014 – 2018 lid commissie RO (ruimtelijke ordening)

Piet (PHA) Brauer, 66 jaar

De heer Brauer is advocaat van beroep. Sinds 1994 is hij zonder onderbreking lid van de gemeenteraad van Heerlen, zes raadsperiodes.

 • 2010 – 2018 Plv. voorzitter commissie RO (ruimtelijke ordening)
 • 2014 – 2018 Lid commissie RO (ruimtelijke ordening)
 • 2014 – 2018 lid commissie SI (Sociale Infrastructuur)
 • 2010 – 2018 voorzitter hoorcommissie bestemmingsplannen 

Sajjad (SM) Rahnama‘i , 38 jaar

De heer Rahnama’i is werkzaam als uroloog. Geboren in Teheran en samen met ouders verhuisd naar Nederland. Hier in oa Maastricht gestudeerd en uiteindelijk een promotie onderzoek. Sinds de raadsverkiezingen van maart 2006 maakt hij deel uit van de gemeenteraad van Heerlen voor Groen Links als raadslid en is hij fractievoorzitter.

 • 2014 – 2018 lid commissie BD (Bestuur en Dienstverlening)
 • 2014 – 2018 lid commissie RO (ruimtelijke ordening)
 • 2014 – 2018 lid commissie SI (Sociale Infrastructuur)
 • 2014 – 2018 lid commissie LO (Leefomgeving)
 • 2014 – 2018 lid commissie ES (Economische Structuur)

Wim (WGM) van Kempen, 75 jaar

De heer Van Kempen is sedert april 1998 tot maart 2018 raadslid (20 jaar) in de gemeente raad van Heerlen voor de SP.

 • 2002 – 2006 voorzitter commissie RCB (regionale en euregionale zaken, cultuur en beeldvorming)
 • 2006 – 2010 Plv. voorzitter commissie ES (Economische Structuur)
 • 2010 – heden voorzitter commissie SI (Sociale Infrastructuur)
 • 2014 – 2018 lid commissie LO ( Leefomgeving)
Lintjesregen2018