Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

20 nieuwe beschutte werkplekken in 2018

3 juli 2018 De gemeente Heerlen gaat dit jaar 20 mensen begeleiden naar een beschutte werkplek. Dit gebeurt via de bestaande sociale infrastructuur van Baanbrekend Werk en Werk voor Heerlen. Via dit voorschakeltraject wordt duidelijk of iemand geschikt is voor beschut werk en een betaald dienstverband. Maatwerk en intensieve begeleiding staan hierbij centraal.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 heeft de wet Sociale Werkvoorziening plaats gemaakt voor de Participatiewet. Vanaf dat moment was geen instroom meer mogelijk voor werknemers in de sociale werkvoorziening. Om ervoor te zorgen dat mensen met een zwaardere arbeidshandicap toch aan het werk kunnen, start de gemeente Heerlen deze pilot.

Beschutte werkplekken

Tegelijkertijd gaat het Werkgeversservicepunt (WSP) aan de slag met de verdere opbouw van het bestand aan beschutte werkplekken. Werkgevers worden daarbij actief benaderd om te kijken of ze beschutte werkplekken kunnen aanbieden. Het WSP en de gemeente Heerlen creëren zo duurzame arbeid voor mensen met een zwaardere arbeidshandicap bij veelal reguliere werkgevers.

Wethouder Martin de Beer van Arbeidsmarkt is blij met deze proef. “Op deze manier krijgen we de talenten van mensen goed in kaart en dat is een voorwaarde om een goede plaatsing op een duurzame beschutte werkplek mogelijk te maken.”

Pilot beschutte werkplekken