Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

2014 - een intensief jaar

In de begroting 2014 schreven we: ‘….het is crisis in Nederland en de vraag is of we het dieptepunt van deze economische crisis al hebben bereikt ….’.

Nieuwe gemeentelijke taken en bezuinigingen

Dit pessimisme werd nog versterkt doordat de impact van de drie decentralisaties, met de daaraan verbonden nieuwe gemeentelijke taken en bezuinigingen, steeds meer duidelijk werd én daarnaast ontkwamen wij er niet aan om wederom een bezuinigingsoperatie in gang te zetten die € 4 miljoen moest opbrengen. De verwachting was dat het een heel zwaar jaar zou worden.

Terugblik

Terugkijkend op 2014 was het in ieder geval een intensief jaar. De voorbereidingen op de drie decentralisaties vroegen veel van het ambtelijk apparaat, van onszelf als college maar zeker ook van u als raad. Tal van beleidsstukken en verordeningen moesten vastgesteld worden, inkoop- en aanbestedingsprocessen moesten in gang gezet worden en de communicatie met partners en klanten vroeg veel van onze energie. Uiteindelijk lukte het ons om de klus te klaren. Natuurlijk blijft de vraag hoe de decentralisaties in de dagelijkse praktijk zullen uitpakken voor ons als gemeente en zeker ook voor onze burgers, maar we mogen tevreden terugkijken op al het werk dat verzet is tijdens het voorbereidingsjaar. Zeker als je bedenkt dat 2014 ook het jaar was van gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe raad en een nieuw college. Ondanks enkele belangrijke bestuurlijke wijzigingen die het gevolg waren van deze verkiezingen is het ons gelukt om de vaart, de ambitie en de zorgvuldigheid in cruciale dossiers, als bijvoorbeeld de drie decentralisaties, te houden.

Jaarverslag

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in 2014. U kunt het volledige jaarverslag 2014 inzien. (Download pdf).

Jaarrekening 2014