3 bedrijven samen door als Mijnwerk in Heerlen

8 juli 2020 Het college van B&W heeft besloten om een subsidie van maximaal €110.000,= te verstrekken aan de ondernemers achter Mijnwerk Heerlen. De subsidie wordt betaald uit het Fonds Economische Structuurversterking en is bedoeld om de werkgelegenheid in onze stad te stimuleren. Mijnwerk Heerlen is een nieuwe samenwerking van 3 bestaande bedrijven: bouwadviesbureau Palte in Valkenburg, schoonmaakbedrijf Zuyver in Kerkrade en Solid Vastgoed Management in Kerkrade.

Subsidie voor duurzame werkgelegenheid

Deze drie bedrijven vestigen zich medio 2020 in de oude Mijnschool aan de Benzenraderweg 1, Heerlen, onder de naam Mijnwerk Heerlen. Het monument Mijnschool dat in bezit is van de drie bedrijven, wordt opgeknapt en duurzaam gemaakt. De huidige huisvestingen van Palte, Solid Vastgoed Management en Zuyver kunnen niet mee in hun groei en wensen voor uitbreiding en opleiding. De bedrijven willen elkaar versterken en aanvullen.

Doorgroei van 200 naar 250 banen

De FES-subsidie kan ingezet worden voor bedrijven die naar Parkstad komen of, als bedrijven al gehuisvest zijn in Parkstad, bij een aanzienlijke uitbreiding. In goed overleg met gemeente Kerkrade is gekozen voor een locatie in Heerlen. De voorwaarde voor Mijnwerk Heerlen is dat binnen drie jaar na de opening van de vestiging in Heerlen er een groei van 200 naar minstens 250 banen moet zijn gerealiseerd.

“Economische versterking voor onze stad”

Wethouder Martin de Beer: “Ik ben blij met de start van Mijnwerk Heerlen en verwacht duurzame werkgelegenheidseffecten, voor uiteenlopende groepen op de arbeidsmarkt: zowel voor mensen met een praktisch beroep als theoretisch opgeleiden. Heerlen wordt er economisch sterker van. Ik wens Mijnwerk Heerlen een succesvol nieuw begin toe in onze stad”.