€ 50.000 voor uitvoering sportakkoord Heerlen

8 november 2019 Het sportakkoord Heerlen is officieel goedgekeurd door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Dat betekent dat de aangesloten partijen in 2020 € 50.000 krijgen van het rijk voor de uitvoering van de initiatieven en ambities uit het akkoord.

In juli van dit jaar heeft de gemeente sportformateur Gioya van Tongeren aangesteld. Zij is in gesprek gegaan met verschillende sportaanbieders in de stad om te weten te komen welke plannen zij hebben en hoe deze met elkaar verbonden kunnen worden. Dat heeft geleid tot het sportakkoord met onder meer de partners JENS, Sport in Heerlen, Heerlen STAND-BY, Heel Heerlen Beweegt, Huis voor de Sport Limburg, Buurtverenigingen en NOC*NSF.

Deze organisaties willen hiermee bereiken dat meer Heerlenaren gaan én blijven bewegen. Dat gebeurt onder meer door activiteiten af te stemmen op buurten en doelgroepen. Samen zorgen zij voor een breed aanbod van sport, training en ondersteuning.

 Het volledige sportakkoord is te vinden op https://spark.adobe.com/page/473GYQOkqo4aP/