Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

5000 zonnepanelen op daken in centrum

11 december 2018 Het college van Burgemeester en Wethouders neemt het initiatief om te komen tot een breed gedragen energiecoöperatie Heerlen-Centrum. Dit samenwerkingsverband moet ervoor gaan zorgen dat zoveel mogelijk daken in het centrum van de stad worden voorzien van zonnepanelen. Op die manier wil het gemeentebestuur uitvoering geven aan ambitie 23 uit het Bidboek Urban Heerlen: 5000 zonnepanelen in Heerlen-Centrum.

Organisatie Lijnspel gaat de gemeente hierbij ondersteunen. Dit Heerlense bedrijf is gespecialiseerd in de begeleiding van coöperatieve werkvormen op maatschappelijk gebied en is in staat bewoners te betrekken en te motiveren. 

Samen beslissen

Hoe de coöperatie er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Lijnspel neemt het initiatief om huiseigenaren, pandbezitters, ondernemers en bewoners in het centrum bij elkaar te brengen en enthousiast te maken voor het idee. Samen beslissen zij vervolgens welke vorm de coöperatie krijgt, welke doelen zij zichzelf stellen en welke voordelen daar eventueel tegenover staan.
Het doel blijft: zoveel mogelijk zonnepanelen in het centrum van de stad. 

Winst

Via de zonnepanelen wordt stroom opgewerkt, waarmee de coöperatie de investering kan betalen. Als er dan nog iets overblijft is er sprake van winst. De gemeente vind het belangrijk dat die winsten worden ingezet in zichtbare en maatschappelijk gedragen projecten in de stad: bijvoorbeeld verduurzaming van bestaande panden en/of het plaatsen van kunst, bloembakken en bankjes in de openbare ruimte. De leden van de coöperatie bepalen zelf hoe de winst uiteindelijk wordt besteed. 

Eigen beheer

Wethouder Charles Claessens van milieu en duurzaamheid is in zijn nopjes met het genomen besluit: “Natuurlijk ben ik blij dat we hiermee een ambitie uit het Bidboek realiseren. Maar veel belangrijker vind ik nog dat bewoners van het centrum hiermee de gelegenheid krijgen te werken aan verduurzaming. Volledig in eigen beheer en met de mogelijkheid om zelf te bepalen wat met eventuele winst gebeurt.”