Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Aanpak beeldbepalende gevels

16 mei 2017 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de verordening voor gevelrenovatie 2017 vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten vastgelegd om tenminste twaalf beeldbepalende gevels in het centrum aan te pakken, in de periode tot 2020. Dat kan gaan over het behoud van kwalitatieve en architectonische gevels, maar ook over het aanpakken van gevels die de aanblik van het stadscentrum verstoren. De gemeenteraad stelt de verordening definitief vast op woensdag 28 juni.

Eén van de ambities in het Bidboek Urban Heerlen is het renoveren van gevels in het centrum van de stad. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met IBA en de provincie. Het in oude staat terugbrengen van gevels verbetert de uitstraling van het stadscentrum. Dat maakt de stad aantrekkelijk als ontmoetingsplek, als cultuur- en winkelcentrum en als plek om te wonen en te ondernemen.

In oude staat herstellen

Wethouder Barry Braeken is blij met het plan: “Veel panden in de stad hebben vanaf de verdieping mooie historische gevels met prachtige ornamenten. Op de begane grond zie je vaak winkelpuien die dat beeld verstoren. Met deze gevelverordening willen we pandeigenaren stimuleren om juist dat onderste deel van de gevel weer in oude staat te herstellen.”

Best mogelijke aanpak

Na publicatie van de aanvraagprocedure kunnen geïnteresseerde pandeigenaren hun interesse kenbaar maken. Op dat moment volstaat het om aan te geven waar de gevel zich bevindt, hoe die er op dit moment uitziet en hoe de verbetering ongeveer uit moet gaan zien. Gemeente en IBA gaan dan samen met de eigenaar op zoek naar de best mogelijke aanpak, die technisch en financieel haalbaar is.

Voor het herstellen van minimaal 12 gevels is in totaal 400.000 euro beschikbaar. Pandeigenaren die de gevel willen aanpakken krijgen een bijdrage van maximaal 50 procent van de werkelijke kosten, met een maximumbedrag van 30.000 euro.