Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Aanpak verkeersknelpunten

27 juni 2017 Met een combinatie van eigen onderzoek via ongevallencijfers, snelheidsmetingen en meldingen van bewoners, bedrijven en instellingen houdt de gemeente de verkeersveiligheid in de Heerlense bebouwde kom in de gaten. De aanpak van problemen verloopt vervolgens via een Top 10 verkeersknelpunten. Voor structurele maatregelen is tussen 2017 en 2019 jaarlijks € 160.000,- beschikbaar.

Aanpak

Binnen de bebouwde kom hebben we twee soorten wegen: de gebiedsontsluitingsweg (50 km wegen) en de erftoegangsweg (30 km wegen). Op de 30 km wegen moet vaak combinatie van snelheid verminderende en veiligheid verhogende maatregelen toegepast worden. Op de 50 km wegen wordt de snelheid door handhaving afgedwongen. Daarom gaat het daar meestal om veiligheid verhogende maatregelen.

Samenstelling Top 10

De plek in de Top 10 volgt uit een combinatie van ongevallencijfers en snelheidsmetingen. Hebben zich meer dan 3 letselongevallen voorgedaan in de afgelopen drie jaar, dan krijgt de straat een hoge prioriteit in de Top 10. Omdat de kans op ernstige letsels bij een 50 km weg vele malen groter is dan bij een 30 km weg krijgen deze wegen vaak een hogere prioriteit.

Combinatie van maatregelen

Is er in de komende drie jaar onderhoud gepland of worden er grote veranderingen in de verkeersstromen worden verwacht? Dan worden de aanvullende maatregelen vanuit de Top 10 gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden of opgenomen in de plannen voor gebiedsontwikkeling.