Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Advies Klaas de Vries is erkenning en bevestiging van problematiek en aanpak

30 mei 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen heeft kennis genomen van het advies van oud-minister Klaas de Vries over de herindelingsplannen voor Landgraaf en Heerlen. Het college herkent zich volledig in het advies en de conclusies dat de herindeling tussen beide gemeenten noodzakelijk is.

De oud-minister bevestigt de onderzoeken die eerder door het expertteam zijn uitgevoerd en stelt opnieuw dat een herindeling nodig is om de sociaal-economische problematiek te kunnen aanpakken en de achterstanden weg te werken. Geloofwaardige en op afzienbare termijn realiseerbare alternatieven zijn er niet, constateert hij in zijn advies. Hij onderschrijft ook de noodzaak van de vorming van een krachtige centrumgemeente om op te komen voor het belang van de regio en de hardnekkige problemen het hoofd te bieden. In dat kader noemt hij de stap die de provincie heeft gezet om de herindelingsprocedure over te nemen onvermijdelijk.

Het college ziet zich ook bevestigd door de constatering van De Vries dat het herindelingsontwerp grondig is voorbereid. Die voorbereiding was immers een intensief proces dat doorlopen is en waarin de dialoog met de burger en maatschappelijk middenveld centraal stond.

"Dit is opnieuw een advies waaruit blijkt dat het nu echt moet gebeuren, dat er een sterke centrumstad moet komen in het belang van de regio", constateert burgemeester Ralf Krewinkel. "Ik roep daarom de gemeente Landgraaf op zo snel mogelijk samen aan de slag te gaan met de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe gemeente met nieuw elan. Om daarbij samen met burgers en buurten invulling te geven aan de zorgpunten die ze genoemd hebben. En om samen met onze buren over de grens - Aken en omgeving - te werken aan een grote bloeiende euregio met kansen voor onze kinderen."