Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Basisbanen twee jaar op proef

9 april 2019 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een pilot Basisbanen in te richten, voor de duur van twee jaar. De proef start op 1 oktober van dit jaar en wordt uitgevoerd door de stichting Werk voor Heerlen.

Basisbanen zijn bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering die een re-integratietraject bij Baanbrekend Werk en/of Werk voor Heerlen hebben doorlopen, maar die het nog niet lukt om een betaalde baan te vinden. Deze mensen zijn vaak wel in staat om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Met een basisbaan krijgen zij betaald werk en een inkomen op het niveau van het minimumloon.

Basisbanen zijn tijdelijk

Het werk van de basisbanen biedt een maatschappelijke bijdrage, bijvoorbeeld (buurt)conciërges, maar wordt in de praktijk vaak door vrijwilligers gedaan. Er mag géén sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. Om die reden zijn basisbanen tijdelijk. Uitkeringsgerechtigden mogen maximaal twee jaar aanspraak maken op een basisbaan. Daarna vervalt de baan en moet de uitkeringsgerechtigde doorstromen naar regulier werk. 

Aanvullend werk op andere terreinen

De proef wordt uitgevoerd door de stichting Werk voor Heerlen. Deze organisatie verricht op dit moment werk in de groenvoorziening voor de gemeente Heerlen. Bij de basisbanen gaat het juist om aanvullend werk op andere terreinen. Basisbanen kunnen ook worden uitgevoerd bij verbonden partijen van de gemeente.

Wethouder Martin de Beer van arbeidsmarktbeleid ziet basisbanen als een kans voor mensen die nog niet in staat zijn om werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. “Werk dat nu vaak door vrijwilligers wordt gedaan krijgt op deze manier een structurele invulling.”