Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Belangrijke stap in herindelingsproces

13 oktober 2017 Vandaag kregen we bericht dat de ministerraad heeft besloten om het wetsvoorstel over de herindeling Landgraaf-Heerlen aan de Raad van State voor te leggen ter advisering.

Het college van burgemeester en wethouders is verheugd met deze belangrijke stap in het proces om te komen tot een nieuwe gemeente die beter in staat is de achterstanden in dit gebied aan te pakken en zo te werken aan een betere toekomst voor de stad, de regio en alle inwoners.

Na verwerking van het advies van de Raad van State kan het wetsvoorstel naar de Tweede en vervolgens de Eerste Kamer ter besluitvorming. We zullen contact opnemen met de gemeente Landgraaf om te overleggen hoe we de voorbereidingen voor een nieuwe gemeente en een nieuwe organisatie samen vorm kunnen geven.

Het college hoopt dat het wetsvoorstel in november of december aan de Tweede Kamer aangeboden kan worden.

Persbericht Binnenlandse Zaken