Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

2 juli raadsforum over beleving Romeins Kwartier

18 juni 2019 Hoe wil Heerlen bereiken dat bewoners en bezoekers van het Romeins Kwartier in 2021/2022 het Romeinse verleden, de Middeleeuwen en de mijnhistorie in dit gebied kunnen ervaren? Op 18 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de aanpak bekend gemaakt.

Het Romeins Kwartier omhelst globaal het gebied rondom het Thermenmuseum, Tempsplein, het centrum voor archeologie in Limburg De Vondst, het stadhuis, Quatro Cinema en Luciushof. Op dinsdag 2 juli 2019 vindt een raadsforum voor raadsleden, bewoners en ondernemers plaats over het zogenaamde belevingsconcept voor het Romeins Kwartier.

Herstructurering centrum

Heerlen werkt aan de grootste herstructurering van het centrum sinds de mijnsluiting. Dit gebeurt in het kader van het Bidboek Urban Heerlen. Het Romeins Kwartier maakt hiervan deel uit.

Romeinse historie zichtbaar maken

Heerlen Centrum is gevormd door Romeinse historie, een structuur die Heerlen opnieuw zichtbaar wil maken in musea én in het straatbeeld. De rijke Romeinse geschiedenis moet weer te voelen en te beleven zijn. Gemeente Heerlen, IBA Parkstad en de Provincie Limburg werken in het Romeins Kwartier aan het terugbrengen van de Romeinse beleving. Voor de invulling worden bewoners en ondernemers geraadpleegd. Verhalen en collecties over het Romeins verleden en de archeologie moeten te beleven en te bekijken zijn.

Het Thermenmuseum en het Romeins Badhuis - dat door archeologisch onderzoek is blootgelegd  - zijn belangrijke iconen in het Romeins Kwartier. Het Centrum voor Archeologie in Limburg, De Vondst, heeft al een plek gevonden in de voormalige bibliotheek.

Belevingsconcept Romeins Kwartier

Een tweetal bureaus, Studio Stad en Maurer United Architects, gaan gezamenlijk aan de slag in het Romeins Kwartier op basis van een zogenaamd belevingsconcept. Deze bureaus hebben een interpretatie gemaakt op welke manier je het verleden herkenbaar, beleefbaar, voelbaar, proefbaar maakt binnen dit gebied. Daarin komen elementen als erfgoed, identiteit, verleden, toekomst, evenementen en openbare ruimte aan de orde. De invulling vindt plaats door middel van activiteiten en experimenten. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in het Romeins Kwartier. Daarom is het van groot belang hen vanaf de start bij de uitvoering van het belevingsconcept te betrekken.

De aftrap hiertoe vindt plaats op 2 juli, 19.00 uur, tijdens een raadsforum in de voormalige Stadsgalerij aan het Raadhuisplein.

Mural van Pichi Avo bij bioscoop Quattro in Heerlen, geïnspireerd door Romeins verleden in Heerlen