Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gemeente doet oproep voor urban winterevent aan organisatoren

28 maart 2017 Tenderregeling met aanjaagsubsidie om winterevent te ontwikkelen - Gemeente Heerlen doet een oproep aan evenementenorganisaties om voor 18 april 2017 creatieve voorstellen in te dienen voor een nieuw winterevent.

Gemeente Heerlen doet een oproep aan evenementenorganisaties om voor 18 april 2017 creatieve voorstellen in te dienen voor een nieuw winterevent. Het event moet een uitgesproken urban karakter hebben en zich in de regio onderscheiden van traditionele evenementen rondom Kerstmis. Het College van B&W ging vandaag akkoord met een tender-regeling waarin het budget en voorwaarden zijn vastgelegd en waarmee externen de ruimte krijgen om met originele, frisse en/of nieuwe concepten te komen.

In het Bidboek Urban Heerlen is de ambitie vastgelegd om een jaarlijks terug-kerend urban winterevent te organiseren in de binnenstad. Geïnspireerd door het succes van Serious Request 2015 willen we een nieuw concept toevoegen aan de evenementenkalender rondom Kerstmis. Met urban bedoelen wij: uitdagend, experimenteel, eigentijds, innovatief, creatief en jong van geest, soms rauw en onaf qua aanpak en beleving.

Voorwaarden

De gemeente stelt duidelijke kaders aan de tenderregeling: zo moet het winter event onder meer passen binnen het gemeentelijk evenementenbeleid en aansluiten op de keuzes in het Bidboek en bestaande evenementenplanning. Het event moet worden gehouden in december, drie duidelijke piekmomenten hebben in de weekends in aanloop naar Kerst, beeldbepalend zijn in de openbare ruimte, in het centrum van de stad, een bovenregionale uitstraling hebben en in het eerste jaar minimaal 15.000 bezoekers trekken. Er moet vanaf het begin sprake zijn van co-financiering. 

Subsidie-aanbod

De gemeente Heerlen stelt een subsidiebedrag van €400.000 ter beschikking voor de periode 2017-2020. Voor de eerste editie in 2017 mag max. €200.000 worden ingezet en dit bedrag mag maximaal een derde van de totale begroting bedragen. De overige €200.000 mogen naar vrije invulling van de organisatie worden verspreid over de periode 2018-2020, met eveneens een maximale gemeentelijke bijdrage van een derde van de totale evenementenbegroting.

Wie kan indienen?

De gemeente is op zoek naar een betrouwbare partner met aantoonbare artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit op het gebied van evenementenorganisatie. Daarnaast moet er sprake zijn van een privaatrechtelijke rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een stichting, een BV of een VOF. Bij het voorstel moet o.a. een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden ingediend, evenals actuele referenties.

Meer info:

Meer informatie over deze tenderregeling, de deadline, voorwaarden waar het voorstel aan moet voldoen, de wijze van indienen e.d., kunnen geïnteresseerden opvragen via het algemeen nummer of mailadres van gemeente Heerlen.

foto Serious Request 2015 in Heerlen