Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Inloopavond Schinkelkwadrant donderdag 14 juni

12 juni 2018 Op donderdag 14 juni 2018 houdt de gemeente Heerlen een inloopavond over de sloop en bestemmingsplanwijziging van het Schinkelkwadrant. Het gaat daarbij o.a. over de sloop van voormalig winkelcentrum ‘De Plu’. De inloopavond is in Kantoor Contour (hoek Promenade/Honigmannstraat) van 19.00 tot 20.30 uur.

Het sloopbedrijf Oranje B.V. uit Rotterdam begint binnenkort met de voorbereidingen voor de asbestverwijdering en sloop. Vertegenwoordigers van het sloopbedrijf en de projectleider van de sloop zijn aanwezig op de inloopavond met meer informatie.

Daarnaast bereidt de gemeente Heerlen momenteel een wijziging van het bestemmingsplan voor. Het college van burgemeester en wethouders is vandaag akkoord gegaan met deze bestemmingsplanwijziging. De wijziging is nodig om nieuwbouw mogelijk te maken in een latere fase. Tijdens de inloopavond kunnen geïnteresseerden zich laten bijpraten over de procedure.

Ter inzage

Volgens onze planning zal het ontwerp vanaf 18 juni ter inzage liggen bij de infobalie in het stadhuis (Geleenstraat 27), en online via: www.heerlen.nl/bekendmakingen. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Mensen kunnen eventuele opmerkingen indienen binnen deze termijn (zienswijze indienen).

microfoontjes