Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuw stedenbouwkundig plan moet kwaliteitsimpuls geven aan Schinkel-Noord

Burgemeester en wethouders hebben 1 oktober 2019 een zogenaamde intentieovereenkomst afgesloten met Metroprop bv voor de herontwikkeling van het gebied Schinkelkwadrant Noord, het gebied gelegen tussen de Schinkelstraat, Geerstraat en Honigmannstraat.

Er is een akkoord over een onderzoek naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van Schinkelkwadrant Noord. Burgemeester en wethouders hebben 1 oktober 2019 een zogenaamde intentieovereenkomst afgesloten met Metroprop bv voor de herontwikkeling van het gebied Schinkelkwadrant Noord, het gebied gelegen tussen de Schinkelstraat, Geerstraat en Honigmannstraat.

De overeenkomst vormt de basis voor onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een nieuwe stedenbouwkundige invulling van het gebied. Essentie van het plan is het realiseren van woningen door onder anderen de renovatie van de bestaande Geerflat, het bouwen van nieuwe sociale woningen aan een atrium aan de achterzijde hiervan en richting Schinkelstraat, het creëren van een groene binnenruimte en het herstel van (rijks)monumentale panden aan de Honigmannstraat.

Schinkelkwadrant Noord grenst (vanaf de Schinkelstraat) aan de noordzijde aan de “kantorenboulevard”. In dit gebied zijn leegstaande kantorencomplexen en verloederde monumenten de meest in het oog springende panden. Het gebied Schinkelkwadrant-Noord maakt samen met Schinkelkwadrant Zuid, het Van Grunsvenplein en het Muzenpark onderdeel uit van het IBA-sleutelproject Central Park.

Dit voor het centrum beeldbepalende stukje stad, willen de gemeente Heerlen en IBA Parkstad veranderen in een aantrekkelijk woongebied met nieuwe woningen in stedelijk groen. Het initiatief voor Schinkelkwadrant Noord dat er nu ligt past in deze revitalisatie-doelstelling. Renovatie van de beeldbepalende panden in de Honigmannstraat staat hierbij hoog in het vaandel. Hier worden woningen gepland met een commerciële plint tot maximaal 1200 m2. Om de plannen te kunnen realiseren is wel een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarom wordt de procedure hiervoor nu voorbereid.

Het haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van Schinkelkwadrant Noord moet uiterlijk 31 mei 2020 klaar zijn. Als voor die tijd de behoefte aan het plan niet kan worden aangetoond of het plan in financiële zin niet haalbaar blijkt te zijn, dan eindigt op deze datum de intentieovereenkomst.

Schinkel Noord

Datum nieuwsbericht

3 oktober 2019

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.