Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Subsidie voor het opknappen van gevels

16 november 2017 Pandeigenaren in het kernwinkelgebied van Heerlen die hun gevel willen opknappen kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. In totaal is een bedrag van €700.000 beschikbaar. Per aanvraag wordt maximaal de helft van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van €35.000 euro voor reguliere gevels en €100.000 voor de gevels van heel grote panden.

Eén van de ambities in het Bidboek Urban Heerlen is het renoveren van gevels in het centrum van de stad. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met IBA en de provincie. IBA Parkstad heeft het geld voor deze regeling beschikbaar gesteld. 

Aantrekkelijk centrum

Het in oude staat terugbrengen van gevels of het verbeteren van de beeldkwaliteit heeft een positieve uitwerking op de uitstraling van het stadscentrum. Dat maakt de stad aantrekkelijk als ontmoetingsplek, als cultuur- en winkelcentrum en als plek om te wonen en te werken. 

Aanmeldingsprocedure

Bent u geïnteresseerd? De aanmeldingsprocedure is heel gemakkelijk. In eerste instantie hoeft u alleen maar aan te geven waar de gevel zich bevindt, hoe die er op dit moment uitziet en welke verbetering u ongeveer voor ogen hebt. Dat kan gemakkelijk door foto’s mee te sturen. Vervolgens maakt een begeleidingscommissie een voorselectie en geeft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan zowel digitaal als per brief. Mailen kan naar gemeente@heerlen.nl, brieven moeten worden gestuurd naar Gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen. In beide gevallen onder vermelding van ‘Gevelverbetering Centrum Heerlen’. Aanvragen moeten uiterlijk 20 december 2017 zijn ingediend.

Er zijn nog twee oproepen gepland voor 2018. Eén oproep gericht op de pleinen en één voor de aanloopstraten. De exacte invulling van deze oproepen is mede afhankelijk van de nog beschikbare subsidie.

Bent u huurder?

Tip dan de eigenaar over deze regeling. Deze moet de subsidie aanvragen.

logo iba