Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

College Heerlen wil niet verder met organisator Holy Moly

10 juli 2018 Het college heeft onvoldoende vertrouwen in 'Incredible', de organisator van Holy Moly, en wil daarom niet verder met hen. Tot die conclusie komt het college nadat op 21 juni een plan werd ingediend voor Holy Moly 2018 en na een tweetal gesprekken met de organisatie.

Het ingediende plan voor 2018 voldoet niet aan de eisen die bij de tender werden gesteld en is onvoldoende concreet. Ook zijn er nog geen concrete afspraken met partijen in het centrum en ontbreekt bij hen het draagvlak. Ook de financiële situatie is uitermate risicovol. Naast de subsidie zijn er nog nauwelijks inkomsten geregeld. Incredible geeft aan dat zij geen of in elk geval onvoldoende voor-investeringscapaciteit heeft. Hierdoor komt het vastleggen van het programma 2018, net als in 2017, onder druk te staan. Dat er toeleveranciers van vorig jaar zijn die nog niet betaald zijn, maakt het ook niet makkelijker.

Door dit alles is er een reëel risico dat op basis van de ingediende plannen en onderbouwing uiteindelijk een winterevenement komt dat niet voldoet aan de eisen, of dat er zelfs helemaal geen winterevenement in Heerlen centrum wordt georganiseerd.

Ook de manier waarop Incredible met betalingsverplichtingen is omgegaan heeft het vertrouwen in de organisatie ernstig beschadigd.

Om deze redenen heeft het college aangegeven dat ze de subsidieverzoek van Incredible willen afwijzen en de subsidierelatie voor een winterevenement te willen beëindigen. 

Wethouder Peter van Zutphen: “Heerlen verdient zonder meer een mooi kerstevenement. Daarom gaan we samen met partijen in de stad heel snel aan de slag om dit jaar een mooi evenement te organiseren.”