Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

College onderschrijft inspectierapport en zet in op verbetering

18 juli 2017 Tragische dood 15-jarige jongen - In januari 2017 maakte Tharukshan Selvam een einde aan zijn nog jonge leven. Een daad die Heerlen, de Heerlense samenleving en ook ver daar buiten diep raakte. Getuige ook de grote opkomst bij de stille tocht hier in Heerlen en de vele reacties uit het hele land.

Burgemeester Krewinkel: "In de diverse bijeenkomsten waar ik als burgemeester bij aanwezig mocht zijn heb ik namens de gemeente en de Heerlense gemeenschap ons medeleven betuigd en alle steun toegezegd. Dit geldt ook voor de toekomst."

“Het overlijden van Tharukshan in januari heeft op alle betrokken partijen een diepe indruk gemaakt,” constateert wethouder Jordy Clemens. Het college vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de hulpverlening aan jeugdigen te verbeteren, en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

“Heerlen vindt een goede hulpverlening voor jongeren erg belangrijk,” stelt wethouder Jordy Clemens. “Daarom hebben we de inspecties gevraagd de hulpverlening die voorafgaand aan de dood van de jongere geboden is kritisch te onderzoeken, zodat we ervan kunnen leren en onze hulp kunnen verbeteren.”

Het is goed te lezen dat de inspecties vinden dat de hulpverleners hun werk betrokken en professioneel hebben uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn de inspecties kritisch dat de samenhangende aanpak niet tot stand is gekomen. We constateren dat niet alle signalen bij de hulpverleners terecht zijn gekomen. En dat de signalen die wél aankwamen onvoldoende duidelijk hebben gemaakt hoe urgent het probleem van de jongere was. De afstemming zou plaatsvinden in januari. Helaas hebben we de dood van Tharukshan niet kunnen voorkomen.

Op initiatief van het college is het rapport besproken met de betrokken partijen (school, JGZ-GGD ZL, huisarts/POH-GGZ en politie). Alle partijen onderschrijven het rapport inclusief de verbeterpunten. Samen gaan we de hulpverlening aan jeugdigen verbeteren. 

Hier gaat u naar het rapport van de inspecties inzake Tharukshan (site jeugdinspecties).