Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Verantwoording afleggen

In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van beleidsvoornemens uit de gemeentebegroting van het voorgaande jaar.

In het voorjaar

De jaarrekening wordt in het voorjaar gepresenteerd. De raad kan op basis van de jaarstukken controleren of het college in overeenstemming met de begroting gestelde kaders heeft gehandeld. En of het college doeltreffend en doelmatig geeft gehandeld. Heeft het college inderdaad bereikt wat het wilde bereiken en daarvoor gedaan wat ze wilde doen?

Wat en hoe