Deelnemers Heerlens internetpanel met 50 procent toegenomen

30 juli 2020 Het afgelopen jaar is er veel gedaan aan werving van nieuwe leden voor dit panel. Dit heeft ertoe geleid dat het panel van circa 1.200 Heerlenaren gegroeid is naar 1.800 personen. Het is een mooi resultaat en geeft aan dat de burgerbetrokkenheid groeit.

Het is voor de Gemeente Heerlen belangrijk om inzicht te krijgen in wat er leeft en speelt in de stad en de buurten. Daarom is in 2004 het Heerlens Internet Panel (HIP) in het leven geroepen. Het afgelopen jaar is er veel gedaan aan werving van nieuwe leden voor dit panel. Dit heeft ertoe geleid dat het panel van circa 1.200 Heerlenaren gegroeid is naar 1.800 personen. Het is een mooi resultaat en geeft aan dat de burgerbetrokkenheid groeit.

Inzicht

Het geeft de Gemeente Heerlen onder andere meer inzicht in wat er leeft in de stad. Wethouder Adriane Keulen: “Dit is voor ons een belangrijke vorm van burgerbetrokkenheid. Zo weten we wat er speelt, waar de behoeftes liggen en of er eventuele knelpunten zijn. Hiermee kunnen we maatregelen nemen om problemen op te lossen. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn die nu mee willen doen. Maar ik vind het nog altijd te weinig. Dus hierbij nog een oproep aan alle Heerlenaren om zich aan te melden. Daarnaast helpen de inzichten bij het onderbouwen van het beleid, de besluitvorming en de beleidsevaluatie.”

Waarde

De waarde van een internetpanel voor de Heerlenaar ligt onder andere in het kunnen geven van zijn of haar mening op een snelle eenvoudige manier, waar relatief weinig moeite voor gedaan hoeft te worden. Het internetpanel geeft de Gemeente Heerlen ook een mogelijkheid om actuele onderwerpen te bevragen, iets wat met andere interactieve instrumenten vaak minder goed mogelijk is.

Paneldeelname

Leden van het Heerlens Internet Panel ontvangen een aantal keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek. Het gaat om gemeentelijk onderzoek waarmee een panellid een waardevolle bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat in Heerlen. Het kan ook een onderzoek zijn specifiek op postcode of gericht op een bepaalde buurt. Het Heerlens Internet Panel (HIP) is een vaste groep mensen die met enige regelmaat wordt benaderd door de gemeente met het verzoek om een mening te geven over Heerlen. De panelleden krijgen via e-mail een uitnodiging om een internetvragenlijst in te vullen over allerlei Heerlense zaken.

Toekomstige inzet

Nu de betrokkenheid groeit zal het Heerlens Internet Panel frequenter ingezet worden. Hoe meer mensen deelnemen aan het Internetpanel, hoe representatiever onze onderzoeksgegevens. We hechten dan ook heel veel waarde aan deelname. Alle inwoners van Heerlen kunnen meedoen aan het Heerlens Internet Panel. Hierbij geldt wel een minimumleeftijd van 12 jaar. Als praktische randvoorwaarde geldt dat men toegang tot internet moet hebben en een eigen e-mailadres moet bezitten.

Wilt u lid worden van het Heerlens Internet Panel?

Als u in de gemeente Heerlen woont, 12 jaar of ouder bent, en over een eigen e-mailadres beschikt, kunt u lid worden van het panel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via internetpanel.