Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Een stap richting een aardgasvrij en energiezuiniger Heerlen

Op 31 oktober 2023 heeft het college van B&W in Heerlen de ontwerpversie van de Transitievisie Warmte 2.0 goedgekeurd. De Transitievisie Warmte 2.0 komt in plaats van de Transitievisie Warmte 1.0 die op 26 januari 2022 door de gemeenteraad werd vastgesteld. In deze Transitievisie Warmte staat een buurtgerichte aanpak beschreven om stappen te zetten naar energiezuinige en aardgasvrije woningen en gebouwen in Heerlen.

Met de Transitievisie Warmte 2.0 wordt richting gegeven aan een aanpak met het doel om onze woningen en gebouwen (stapsgewijs) te isoleren en aardgasvrij te maken. Duidelijk wordt in welke buurten de gemeente start en hoe het proces samen met de buurt wordt georganiseerd. Ook wordt beschreven waar een Heerlenaar terecht kan op het moment dat iemand zelfstandig en op eigen tempo stappen wil zetten op het gebied van het isoleren of aardgasvrij maken van een woning of gebouw.

Onderzoeksresultaten

Een tijd geleden heeft iedere inwoner van Heerlen een enquête kunnen invullen over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Met de resultaten van deze enquête, technische onderzoeken en input uit discussiesessies met ambtenaren, gemeenteraad, woningcorporaties, energiecoöperaties en de netbeheerder Enexis is de afgelopen periode gewerkt aan de Transitievisie Warmte 2.0.

Met de buurt

De komende jaren ligt de prioriteit voornamelijk op het isoleren van woningen en gebouwen. Dit is vaak de eerste stap, omdat de meeste aardgasvrije warmteoplossingen pas goed werken als de woning of het gebouw voldoende geïsoleerd is. Tijdens deze buurtgerichte aanpak verkennen we of de stap naar aardgasvrij gezet kan worden en wat daarvoor nodig is. Samen met de buurt stellen we een uitvoeringsplan op, zodat inwoners en betrokken partijen weten waar zij aan toe zijn en welke eventuele maatregelen zij moeten nemen.

Buurten met relatief veel slecht geïsoleerde woningen en waar de betaalbaarheid van de energierekening onder druk staat hebben de komende jaren de hoogste prioriteit.

Ter inzage

Voordat de Transitievisie Warmte 2.0 definitief vastgesteld wordt, kan iedereen die wat wil zeggen over het ontwerpbesluit en -visie, een zienswijze indienen. De ontwerpvisie ligt voor iedereen gedurende zes weken ter inzage van 3 november t/m 14 december 2023 in de publiekshal van de gemeente Heerlen of via de website van de overheid. In deze periode kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze kenbaar maken.

Datum nieuwsbericht

31 oktober 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.